EU wil af van schimmelbestrijder chloorthalonil

14-03-2019 | |
Foto: Stan Verstegen
Foto: Stan Verstegen

De schimmelbestrijder chloorthalonil staat op de nominatie om te worden verboden. De stof is een van de werkzame stoffen in Folio Gold.

De Europese Commissie bereidt een besluit voor om de toelating van de werkzame stof chloorthalonil niet te verlengen. Het is de werkzame stof van Daconil en een van de werkzamestoffen van Folio Gold. Daconil heeft in de groenteteelt geen toelating meer, maar de Nederlandse Akkerbouwvakbond pleit voor behoud van het middel voor de graanteelt. Het fungicide Folio Gold heeft een toelating in bloemkool, broccoli, prei, sluitkool en spruitkool. Dat middel bevat naast chloorthalonil ook metalaxyl-M als werkzame stof. Het voorgenomen verbod op chloorthalonil staat volgende week op de agenda van het permanent comité voor planten, dieren voeding en veevoer (Scopaff).

Te veel onzekerheden

De werkzame stof chloorthalonil is door Nederland en België nader onderzocht, in het kader van de Europese toelatingsprocedure. Bij het onderzoek bleek dat er op een aantal punten te veel onzekerheden zijn over de risico’s van het middel, zowel voor de consument als voor amfibiën en het drinkwater.

Verstegen
Stan Verstegen Redacteur


Beheer