Doorgaan naar artikel

EU: veel mis met productie groentezaad derde landen

Bij de productie van groentezaad buiten de EU bestaan veel plaagrisico’s die EU-telers kunnen treffen.

Onderzoekers van het EU-directoraat Gezondheid en Voedselveiligheid hebben tussen 2015 en 2108 verschillende landen bezocht en teeltomstandigheden en toezicht beoordeeld. Er zijn grote kwetsbaarheden, maar ook grote verschillen tussen landen en productie-omstandigheden. De conclusies zijn daardoor niet voor alle gecontroleerde zaadketens te trekken, maar bepalen wel het insleeprisico in de EU van plagen.

Als één van de belangrijkste vindingen is de wijde verspreiding van de tabakswittevlieg in elk land waarin werd geïnspecteerd. De EU constateert dat daardoor geen garanties kunnen worden gegeven voor partijen op het vrij zijn van virussen die door de tabakswittevlieg worden verspreid.

Geen inspectie, toch export

China is het enige land uit het onderzoek waar productie van tomaten- en paprikazaad in de buitenteelt plaatsvindt op een hoogte van meer dan 1.000 meter in het noordwesten van China. Dat leidt tot extra risico’s ten opzichte van de beschermde teelt in kassen. Wel worden de zaadpartijen doorgaans behandeld volgens Europese eisen.

De onderzoekers zagen dat Chinese inspecteurs tomatenpercelen certificeerden voor EU-eisen, maar bezochten de locatie helemaal niet tijdens de vegetatieperiode. De Chinese export van groentezaden naar de EU daalde de laatste jaren. Veel zaadproductie daar betreft vrije rassen.

Tekst gaat onder foto verder

De zaadkluis van groenteveredelingsbedrijf Enza Zaden in Enkhuizen. - Foto: ANP

De zaadkluis van groenteveredelingsbedrijf Enza Zaden in Enkhuizen. – Foto: ANP

Kwetsbaar systeem

Voor planten en zaden zijn veel schadelijke insecten, bacteriën en virussen aanwezig in de productiegebieden. Productie in kassen vlakken niet alle risico’s uit. Voor een aantal belangrijke zaadproducerende landen in ontwikkelende landen is het toezicht niet voldoende, omdat er onvoldoende geld is voor inspecties. Ook wordt niet altijd gewerkt volgens EU-importeisen. Er wordt te weinig gecontroleerd op de productielocaties zelf. De EU constateerde bijvoorbeeld dat een niet representatief monster voor de zaadpartij werd gecontroleerd door de toezichthouders.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin