Doorgaan naar artikel

EU stelt geen norm voor bodemkwaliteit

norm voor bodemkwaliteit premium

Foto: Ruud Ploeg

De verslechtering van de bodemkwaliteit moet een halt worden toegeroepen. De Europese Commissie stelt dat 60 tot 70% van de Europese grond in een ‘ongezonde staat’ is en daarom actie nodig is in de vorm van een bodemmonitoringswet, die vorige week is gepresenteerd. De Europese Commissie stelt geen normen voor bodemkwaliteit.

De wet heeft tot doel de bodem in 2050 in een goede staat te hebben teruggebracht, zodat die geschikt is voor niet alleen de teelt van gewassen maar ook positief bijdraagt aan milieu en natuur. De Europese Commissie spreekt over de geschiktheid van de bodem voor ‘verscheidene ecosysteemdiensten’ in 2050.

De vermindering van de bodemkwaliteit kost de Europese samenleving jaarlijks ‘ettelijke tientallen miljarden euro’s’, becijfert de Europese Commissie. De bodemwet stelt geen verplichtende regels voor bodemkwaliteit. Lidstaten kunnen zelf indicatoren vaststellen.

Aanpassing regels genetische modificatie

De Europese bodemwet werd woensdag ingediend tegelijktijdig met de voorstellen voor de aanpassing van de regels voor genetische modificatie.

De voorstellen komen vlak voor de presentatie van een rapport over de gevolgen van het EU-beleid voor de bodemkwaliteit van de Europese Rekenkamer. De Europese Rekenkamer bekijkt of de Europese regelgeving – onder andere het GLB en de Nitraatrichtlijn – een positieve uitwerking heeft op de kwaliteit van de bodem in verschillende lidstaten. Één van de landen die daarbij extra onder de loep is genomen is Nederland.

VVD-Europarlementariër Jan Huitema zei in een eerste reactie dat de nieuwe bodemwetgeving goed moet aansluiten bij andere Europese regelgeving, zoals de verordening voor duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en de regels voor nieuwe veredelingstechnieken.

Consequenties voor land- en tuinbouw

Huitema: “Zonder nieuwe veredelingstechnieken en alternatieve gewasbescherming kunnen we ook niet goed werken aan de gezondheid van onze bodems”. Huitema juicht toe dat lidstaten ruimte krijgen voor een eigen invulling. “Iedere bodem is anders”, zegt hij. “Het is dus cruciaal dat er genoeg ruimte is voor nationale en lokale invulling.”

De Europese koepel van landbouworganisaties (Copa Cogeca) reageert met instemming op de bodemwet, ook al heeft die consequenties voor de land- en tuinbouw. “Bodemgezondheid is de basis van ons bestaan”, zegt de Europese landbouworganisatie, die bepleit om een helder onderscheid te maken tussen gezonde en ongezonde bodem die niet gebaseerd moet zijn op ‘onheldere indicatoren”.

Bekijk meer

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin