EU-richtlijn versterkt positie vaste én flexwerkers

28-07 | |
Foto: Peter Roek
Foto: Peter Roek

Nederland voert per 1 augustus regels in die werknemers meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden geven. Dit versterkt vooral de positie van flexwerkers, maar ook die van vast personeel.

In de EU is afgesproken dat werkgevers in de EU moeten zorgen voor heldere en voorspelbare arbeidsvoorwaarden voor hun personeel. Nederland voert daarom per 1 augustus 2022 de ‘Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden’ in. Het zorgt ervoor dat met name flexwerkers met tijdelijke contracten iets minder zwak staan ten opzichte van hun werkgevers.

Verzoek om voorspelbare arbeidsrelatie

Zo kan vanaf 1 augustus 2022 kan elke werknemer de werkgever vragen om een meer voorspelbare arbeidsrelatie. Dat zal neerkomen op minder flex, of een arbeidsovereenkomst met een vast aantal uren of vaste tijden. Een werkgever met 10 of meer werknemers moet binnen een maand op zo’n verzoek reageren. Een werkgever met minder dan 10 werknemers heeft drie maanden de tijd voor een schriftelijke en inhoudelijk gemotiveerde reactie. Komt die reactie niet op tijd, dan zal het verzoek automatisch worden geacht te zijn ingewilligd.

Referentieperiode

Sowieso schrijft de richtlijn schrijft voor dat in geval van een onvoorspelbaar werkpatroon de werkgever een referentieperiode (dagen en uren) moet afspreken waarbinnen de werknemer kan worden opgeroepen. Voldoet de werkgever hier niet aan of wordt de werknemer opgeroepen buiten de kaders, dan mag de werknemer de oproep weigeren.

Geen beding tegen elders werken

Ook komt een einde aan de mogelijkheid om als werkgever de werknemer te verbieden elders te werken. Het is niet verboden een beding in het arbeidscontract op te nemen, dat stelt dat voor werk elders toestemming nodig is, maar als de werkgever de werknemer eraan wil houden, dan zal dat met gegronde redenen omkleed moeten zijn.

Verplichte scholing moet gratis

Verder mogen werkgevers voor verplichte scholing op grond van de wet of cao vanaf 1 augustus geen kosten meer op werknemers verhalen. Het gaat om scholing die noodzakelijk is voor de werknemer om zijn werk uit te kunnen voeren. Dergelijke verplichte scholing moet bovendien tijdens werktijd volbracht kunnen worden. Die werktijd wordt dan beschouwd als arbeidstijd. Een studiekostenovereenkomst voor verplichte scholing, ook als die al eerder was afgesproken, is nietig met ingang van 1 augustus 2022.

De Werkgeverslijn Land en Tuinbouw heeft alle nieuwe verplichtingen op een rijtje gezet. Ook geeft deze vraagbaak voor alle agrarische werkgevers punt voor punt aan hoe arbeidsovereenkomsten weer wettelijk waterdicht gemaakt kunnen worden.

van der Scheer
Ton van der Scheer Redacteur
Meer over

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.Beheer