Doorgaan naar artikel

EU-parlement: maak boer weerbaar tegen prijsval

Het Europees parlement wil dat de mededingingsregels worden aangepast, zodat de positie van boeren wordt verbeterd en zij minder kwetsbaar worden voor prijsschommelingen.

De landbouwcommissie van het parlement stemt dinsdag 8 november over een resolutie, die is voorbereid door de Franse christendemocraat Angélique Delahaye.

Aanpassing van de mededingingsregels houdt in dat binnen de keten afspraken gemaakt kunnen worden over de afzet van een product, voordat het in de handel komt.

Nieuwe instrumenten vanwege prijsschommelingen

Naast de verandering van de concurrentieregels stelt Delahaye ook voor om nieuwe instrumenten te ontwikkelen, die boeren en tuinders minder kwetsbaar maken voor grote prijsschommelringen. Dat kunnen nieuwe verzekeringen zijn of het indekken van risico’s door fondsvorming. Dergelijke instrumenten hebben een beter effect dan de directe betalingen die nu vast onderdeel zijn van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, stelt Delahaye. Zij beargumenteert dat concurrenten van de EU hun eigen boeren aanzienlijke overheidssteun geven, waardoor de ondernemers worden beschermd tegen prijsschommelingen.

391 wijzigingsvoorstellen door Europarlementariërs

Bij het voorstel hebben verschillende parlementsleden 391 wijzigingsvoorstellen gedaan. Een voorstel van een belangrijk deel van de christendemocratische fractie behelst het beschikbaar houden van de crisisreserve voor komende jaren, als die reserve een jaar niet wordt aangewend. Nu vloeit de gereserveerde crisisreserve terug naar de boeren en wordt die toegevoegd aan de directe betalingen.

Een ander voorstel is om lidstaten aan te moedigen in hun eigen land belastingvoorzieningen te treffen om boeren tegemoet te komen.

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin