Doorgaan naar artikel

EU legt teeltmaatregelen ToBRFV op per november

De Nederlandse tomaten- en paprikasector krijgen per november te maken met extra EU-maatregelen tegen verspreiding en besmetting met ToBRFV, waaronder meldplicht van besmetting.

De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) werkt aan de invoering van een Europese noodverordening die 1 november van kracht wordt. De EU wil met die noodmaatregelen verdere ToBRFV-besmettingen voorkomen in de EU na besmettingen in Italië, Engeland en Duitsland.

De Europese Commissie heeft voorstellen aan de lidstaten gestuurd waarbij ToBRFV de hoogste q-status krijgt en besmettingen op teeltbedrijven gemeld moeten worden aan de NVWA. De NVWA moet dan actie ondernemen om het virus te bestrijden. Het besluit van de Europese Commissie over zo’n q-status is echter nog niet gepubliceerd.

Gesprekken met de sector

Volgens de NVWA-woordvoerder lopen over die extra maatregelen nu al wel gesprekken met sectorvertegenwoordigers in Nederland. De NVWA voert al gesprekken met het bedrijfsleven over ToBRFV sinds de uitbraken in Duitsland eind 2018. De NVWA besloot na dat overleg ToBRFV niet als q-status te behandelen en het initiatief voor preventie dit jaar aan het bedrijfsleven te laten. Die lijn verandert als de Europese Commissie een q-status geeft aan ToBRFV. De NVWA kon niet toelichten wat de maatregelen zijn die ze oplegt aan bedrijven als een besmetting wordt gemeld.

TuinbouwAlert is in grote lijnen op de hoogte van de EU-verordening voor ToBRFV. Een woordvoerder: ‘’We zijn nog in afwachting van de inhoud van deze verordening. Zodra ons meer bekend is, treden we in contact met de NVWA over de uitwerking hiervan in Nederland.” TuinbouwAlert is het crisisplatform voor teelt, zaadfirma‘s, handel en supermarkten en voert het woord over ToBRFV.

Effect op teeltbedrijven

De exacte impact voor ondernemers in Nederland is nu nog niet te beoordelen. ‘’Naar verwachting zullen de maatregelen gericht zijn op hygiëne en dat is nu al de basis van ons hygiëneprotocol.” Dat protocol is gemaakt voor ToBRFV en Clavibacter. Voor Clavibacter hanteert de NVWA geen ruiming bij een besmetting.

De noodverordening lijkt zwaar te leunen op onderzoek en ervaringen in Italië met verschillende uitbraken. Dat land presenteerde al haar bevindingen in de Europese Standing Committee for Plant Health. Alle lidstaten hebben unaniem voor extra noodmaatregelen gekozen, blijkt uit de stemming.

Eindtekst

Eerder liet de Europese Commissie weten dat maatregelen vooral zullen gelden voor uitgangsmateriaal. Plantum, de koepel voor producenten van uitgangsmateriaal, laat weten dat de eindversie van de Europese noodverordening nog niet is verschenen en kan dus ook niet inhoudelijk reageren op de mogelijk impact voor bedrijven in Nederland.

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin