Doorgaan naar artikel

EU-korting dreigt om extra tijd energiebelasting kassen

Nederland is met de EU in overleg over een mogelijke strafmaatregel. Dat is het gevolg van de langere periode die glastuinbouw krijgt waarin de voordelen op energiebelasting worden afgebouwd.

Dat blijkt uit brieven van het kabinet en wordt desgevraagd bevestigd door Glastuinbouw Nederland. Zo’n korting zou geen consequenties hebben voor de glastuinbouw is de verwachting. Het geeft vooral aan welk risico het kabinet bereid is te nemen om de maatregelen uit de Wet Fiscale klimaatmaatregelen glastuinbouw zachter te laten landen bij de bedrijven.

Eerder schreef het ministerie dat een EU-korting € 600 miljoen zou kunnen bedragen, omdat Nederland daarmee bepaalde Europese doelstellingen niet haalt. Het kabinet is hierover met de Europese Commissie in gesprek.

Europese Commissie wees voordeel af

Het verlaagd tarief voor de glastuinbouw moet de relatief kleinschalige glastuinbouw gelijk stellen aan de veelal grootschaligere energie-intensieve sectoren. Het zorgt er verder voor dat de internationale concurrentiepositie van de glastuinbouw niet verslechtert ten opzichte van bedrijven in ons omringende landen. De Europese Commissie heeft de regeling echter aangemerkt als ongeoorloofde staatssteun. Vanaf 2025 wordt het verlaagd tarief stapsgewijs afgebouwd. Die afbouw gaat niet snel genoeg, vindt Europa.

De Europese Commissie heeft namelijk vastgelegd dat de voorgestelde beperking van de inputvrijstelling voor elektriciteitsopwekking per 2025 moet zijn doorgevoerd. In de wet is uiteindelijk een afbouwpad tussen 2025-2030 vastgelegd. Ook het verlaagd energiebelastingtarief zou per 2025 moeten worden afgeschaft. Het gaat om het niet tijdig uitvoeren van maatregelen en mogelijk mislopen van gelden uit het Herstel- en Veerkrachtplan (HVP).

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin