EU-geld in Limburgs energiefonds

05-07-2017 | Laatste update op 25-07 | |
EU-geld in Limburgs energiefonds
EU-geld in Limburgs energiefonds

De provincie Limburg verwacht meer energieprojecten zoals aardwarmte te kunnen financieren met geld van de Europese Investeringsbank (EIB).

De EIB wil via een lening van € 30 miljoen participeren in het Limburgs Energiefonds Fonds (LEF). Het fondsvermogen zal daarmee groeien van € 60 miljoen naar € 90 miljoen. Eind 2016 verhoogde de provincie het fondsvermogen al van € 30 miljoen naar € 60 miljoen.

Versnelling transitie

Voor de provincie Limburg betekent de participatie van de EIB een betere risicospreiding en hulp bij een versnelling van de energietransitie. Limburg is de eerste provincie waar de participatie van de EIB daadwerkelijk rond komt. De papieren moeten de komende periode nog wel worden uitgewerkt.

Warmtenetten

Het LEF heeft sinds de oprichting vier jaar geleden in 27 projecten geld gestoken. Het gaat om risicodragend kapitaal, waarbij de aflossing en rente weer terugvloeit in het fonds.

Naast grote projecten als aardwarmte, participeert het LEF ook in besparingsprojecten als renovatie van flats. Voor de tuinbouw is financiering mogelijk voor warmtenetten en koude/warmte opslag, zo blijkt uit de voorwaarden van de regeling.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer