Doorgaan naar artikel

EU-boer: klimaat en milieu centraal in GLB

Foto: Europese Commissie

Foto: Europese Commissie

Klimaat en milieu moeten een belangrijke plaats krijgen in het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB).

Daarover zijn boeren en burgers het eens, zo blijkt uit een uitgebreide consultatie van Europese burgers, boeren, organisaties en bedrijven, waarvan de resultaten vrijdag bekend zijn gemaakt.

Europees Commissaris Phil Hogan noemde het opmerkelijk dat twee derde van de geconsulteerde boeren meer wil doen voor klimaat en milieu. “Het is voor het eerst dat ik zo’n cijfer zie”, aldus Hogan. Onder burgers is de aanhang voor het koppelen van milieu- en klimaatbeleid aan het landbouwbeleid nog hoger (96%).

Consultatie gekaapt

De Europese consultatie over de hervorming van het Europees landbouwbeleid blijkt te zijn ‘gekaapt’ door een grote internationale coalitie van milieu- en natuurorganisaties. De Europese Commissie heeft bij de analyse van de gegevens de antwoorden die namens die organisaties zijn gegeven uitgefilterd, zodat ze de totale uitkomst niet beïnvloeden.

Europees Commissaris Phil Hogan noemde het opmerkelijk dat twee derde van de geconsulteerde boeren meer wil doen voor klimaat en milieu. Foto: Europese Commissie

Europees Commissaris Phil Hogan noemde het opmerkelijk dat twee derde van de geconsulteerde boeren meer wil doen voor klimaat en milieu. Foto: Europese Commissie

Budget onder druk

In de consultatie worden het duurzaam gebruik van mest en gewasbeschermingsmiddelen, behoud van biodiversiteit en bescherming van bodem, water en lucht genoemd als prioriteiten van het beleid.

De omvang van het landbouwbudget (nu ongeveer € 60 miljard per jaar) is niet in de consultatie aan de orde geweest. Het budget staat onder druk vanwege het vertrek van het Verenigd Koninkrijk (VK) en vanwege de interne druk om de uitgaven van de Europese Unie te herschikken en het landbouwbudget te verlagen.

Als het wegvallen van de bijdrage uit het VK evenredig ten laste komt van alle EU-begrotingen, zou ongeveer € 4,5 miljard op landbouw moeten worden bezuinigd. Ondertussen heeft de landbouwcommissie van het Europees Parlement al gepleit voor een verhoging van het landbouwbudget.

‘Geen bredere partner dan boer’

Hogan zegt daarover dat hij eerst wil praten over de doelstellingen en het beleid. “Dat we nu niet weten hoeveel geld er beschikbaar is, moet ons niet belemmeren over het beleid na te denken.” Dat er in de opties van de Europese Commissie voor herschikking van het budget gesproken wordt over vermindering van het landbouw erkent hij: “Maar er staat ook een optie in om de omvang van het landbouwbudget te verhogen. Daar hoor ik niemand over. Als de maatschappelijk organisaties willen dat er wat aan het milieu en het klimaat gebeurt, dan hebben ze op het platteland geen betere partner dan de boer. We hebben boeren nodig voor het milieu, voor de duurzaamheid. Maar boeren moeten daarvoor wel voor betaald worden.”

Beheer
WP Admin