Doorgaan naar artikel

ETP ‘enige’ die warmte collecteert voor kassen

De provincie Zuid-Holland heeft € 300.000 subsidie verstrekt aan EnergieTranisitie Partners (ETP) om warmte beschikbaar te krijgen voor kassen in Westland en Oostland.

De activiteiten van ETP sluiten aan bij die van Coalitie HOT, aldus provincie Zuid-Holland, dat ook geld stak in Coalitie HOT. ETP moet zorgen voor onderlinge warmtekoppelingen en externe warmtekoppelingen en opslagmogelijkheden van de decentrale energie-opwekking. Dat moet uiteindelijk leiden tot aansluiting bij de nog te ontwikkelen warmterotonde.

Enige katalysator

Provincie Zuid-Holland en gemeente Westland zien ETP op dit moment als de enige marktpartij die voor een situatie kan zorgen waarbij straks warmte beschikbaar is voor zo veel mogelijk tuinbouwbedrijven.

ETP is opgericht op initiatief van de provincie, de gemeente Westland en de energiebedrijven Westland Infra en HVC. Doel is om de verduurzaming van de energievoorziening in het glastuinbouwgebied Greenport West-Holland te versnellen. Gemeente Westland zit ook in HVC en Westland Infra.

Versnelling warmterotonde

De financiering door Zuid-Holland van ETP valt samen met een Greendeal afspraak tussen een aantal ministeries en de Warmtealliantie Zuid-Holland. Daarmee moet de warmterotonde in Westland er sneller komen. Er komt onderzoek naar mogelijke marktmodellen voor het beheer van warmtetransportnetten in het algemeen en de warmterotonde in het bijzonder.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin