Doorgaan naar artikel

Ethephon

Het is weinig zinvol de residueisen die retailers voorschrijven, ter discussie te stellen. Immers, de klant is koning en heeft altijd gelijk.

Het afrijpingsmiddel ethephon dat is aangetroffen op mixverpakkingen paprika in Duitse supermarkten, zou de Spanjaarden zorgen moeten baren. Greenpeace kwam als eerste naar buiten met testuitslagen. Paprika met te veel residu werd onder meer gevonden bij Lidl. De Duitse discounter trok daarop zonder aarzelen aan de bel en stelde onmiddellijk een boycot in voor paprika afkomstig uit Almería.

Immers, Lidl heeft nog altijd de schrik in de benen nadat Greenpeace het bedrijf jaren geleden aan de schandpaal nagelde, eveneens na – weliswaar veel ernstigere – residuoverschrijdingen. Sindsdien haalt Lidl alles uit de kast om het destijds beschadigde imago te verbeteren door naast verscherpte residucontroles ook strenger te worden op het gebruik van afrijpingsmiddelen. De handel weet daarvan. Andere supermarkten volgen Lidl op de voet en zijn ook steeds kritischer op ethephon, om maar niet achter te blijven.

De Spaanse media doen er opvallend genoeg het zwijgen toe. Ook nadat de aanklacht door de Duitse autoriteiten officieel werd onderzocht en bij Brussel een dubbel alert is ingediend bij de Europese RASFF-portal. Dat betekent dat de Spanjaarden wel aan de slag zullen moeten en de autoriteiten in Almería de betreffende veiling moet gaan controleren.

De verwachting is dat dit er toe zal leiden dat er enkele teeltbedrijven op slot zullen gaan en mogelijk ook die veiling. De Spaanse exporteurs en telers reageerden vooral heel verbolgen en vermoeden handelspolitiek. Want juist nu de prijzen zo goed waren, gebeurt dit. Daarbij meent Spanje dat ethephon niet schadelijk is voor de volksgezondheid. Ook niet nu het aantal milligram per kilo ver boven de Europese norm uitkomt.

Echter, het is al langer duidelijk dat de retailers steeds meer op hun strepen gaan staan als het gaat om residuen. Het is weinig zinvol de eisen die zij stellen aan het product dat ze willen afnemen ter discussie te stellen. Immers, de klant is koning en heeft altijd gelijk.

Share this

Afbeelding
Esther de Snoo

redacteur ondernemen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin