Doorgaan naar artikel

Enorme mrl-overschrijding in Turkse paprika

Turkije blijft paprika’s met veel te hoge residuen naar de EU sturen. Op 12 januari meldde het RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) van de EU dat er drie dagen eerder bij de Bulgaarse grens een partij Turkse paprika’s was onderschept met een concentratie van 1.311 ppm formetanate. Dat is 131 keer het maximaal toegestane niveau (mrl=10 ppm).

In 2014 was Turkije het land met de meeste meldingen van import uit derde-landen: 137 keer waarvan 61 keer residu-overschrijdingen. Paprika werd met 47 keer verreweg het meest onderschept, vrijwel uitsluitend bij routinecontroles aan de Bulgaarse grens. In de eerste twee weken van 2015 zijn er al weer 11 meldingen bijgekomen. De meeste en grootste overschrijdingen (tot 1.650 ppm) komen voor rekening van de werkzame stof formetanate (‘Winner’ van Certis). Dit middel tegen Californische trips is in Nederland verboden in de groenteteelt. Voor bloemisterijgewassen is afgelopen najaar een tijdelijke vrijstelling verleend ter bestrijding van tomatenbronsvlekkenvirus. Daarbij maakt Ctgb het voorbehoud dat de toepasser tijdens de bespuiting buiten de kas moet blijven vanwege de toxiciteit van het product. Betreding van de kas is niet toegestaan tot het gewas is opgedroogd. Het is niet te verwachten dat Turkse paprikatelers dezelfde maatregelen treffen. Er zullen weinig of geen paprikabedrijven zijn die over automatische spuitapparatuur beschikken. Paprika’s worden er voornamelijk geteeld op bedrijven met een laag technologisch niveau.

Tijdelijke importstop bepleit

De mrl voor formetanate is in augustus van vorig jaar met een factor 5 verlaagd. Maar de overschrijdingen waren voor die verscherping ook al veel te hoog. De Spaanse telersorganisatie Coag pleit naar aanleiding van de recente grote overschrijdingen voor een tijdelijke sluiting van de EU-grenzen voor Turkse paprika, zo meldt Hortoinfo. Via de nationale overheid wil de organisatie druk uitoefenen op de Europese Commissie om een onderzoek in te stellen naar de massale en aanhoudende residuoverschrijdingen in Turkse groente en fruit.

Share this

Afbeelding
Gerard Boonekamp

oud-redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin