Energiezuinig belichten met led

28-04-2014 | |
Energiezuinig belichten met led

In een belichtingsproef bij Wageningen UR glastuinbouw in Bleiswijk blijkt dat 8 procent minder totaal licht tot nu toe toch slechts rond de 5 procent minder productie hoeft te veroorzaken.

De hogere efficiëntie wordt bereikt met diffuus glas en zowel led-bovenlicht als – tussenlicht, in vergelijking met traditioneel glas en tussenbelichting met Son-T boven het gewas. In de afdeling met volledig leds werd maximaal 13 uur per etmaal belicht, tegenover 16 uur in de afdeling met Son-T.

Meer buiswarmte nodig

Ter compensatie van de stralingswarmte van de Son-T is bij de leds wel 25 procent meer warmte gebruikt, maar omdat er met een wkk vaak warmte over is, hoeft zal dit in de praktijk niet geheel als extra energiekosten meegenomen te worden.

Door minder straling op de kop is bij de leds de verdamping minder sterk dan bij Son-T, wat resulteert in 15 procent minder watergebruik. De hogere aangehouden buistemperatuur weegt niet op tegen het verlies aan straling bovenin. De koptemperatuur in beide afdelingen is steeds vrijwel gelijk geweest.

Het aantal vruchten is vergelijkbaar met de referentieafdeling, maar de vruchten onder de leds werden net iets lichter in vruchtgewicht.

Visser
Peter Visser Redacteur


Beheer