Doorgaan naar artikel

Energiesteunregeling TEK gaat begin 2023 in

De regeling geldt niet per sector, maar per ondernemer op basis van de daadwerkelijke energiekostenstijging. - Foto: Ton van der Scheer

De regeling geldt niet per sector, maar per ondernemer op basis van de daadwerkelijke energiekostenstijging. - Foto: Ton van der Scheer

Vanaf november is er steun voor bedrijven in acute nood, vanaf 1 januari komt er een tegemoetkoming voor heel het ‘energie-intensieve MKB’.

Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) heeft de Tweede Kamer vandaag geïnformeerd over het opzetten van de Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (TEK). Het kabinet heeft zijn inventarisatie afgerond van opties voor gerichte steun aan mkb-ondernemingen.

Rekenen met omzet en energieverbruik

Of en in hoeverre een bedrijf in aanmerking komt voor de TEK wordt gebaseerd op het energieverbruik en de omzet van een ondernemer. De compensatie zal bestaan uit een deel van de kostenstijging dit jaar en in 2023. Het energie-intensieve MKB ontvangt dan steun ter grootte van een nog te bepalen percentage van de stijging van de gasprijs en elektra, vermenigvuldigd met hun energieverbruik tot een vast te stellen maximum per onderneming.

Het is dus niet zo dat er gekeken wordt naar bepaalde bedrijfstakken. De glastuinbouw, de bakkers en de sauna’s zijn wel vaak als voorbeeld aangehaald, maar of een ondernemer wel of geen TEK krijgt is een rekensom die de overheid maakt op basis van de daadwerkelijk gemaakte energiekosten van een bedrijf.

Voorwaarden TEK op korte termijn duidelijk

Het kabinet verwacht de voorwaarden en details van de TEK, voor wat betreft de doelgroep, het totale budget, de percentages en de maximale steun per onderneming, op korte termijn bekend te kunnen maken. Een dergelijke regeling moet voldoen aan Europese staatssteunregels en goedgekeurd worden door de Europese Commissie. Daardoor kan daadwerkelijke openstelling via het RVO duren tot begin 2023.

Snellere maatregelen voor acute knel

Dat volstaat niet voor energie-intensieve mkb’ers die nu in acute problemen zitten. Daarom is de inzet om vanaf november andere maatregelen gereed te hebben om voor ondernemers (tijdelijk) de bedrijfslasten te kunnen verlagen. Het kabinet werkt de opties hiervoor zo snel mogelijk uit.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie

Beheer
WP Admin