Doorgaan naar artikel

Energiecrisis kost zo’n 60 telers de kop

De ongekende stijging van de gasprijs in de jaren 2021 en 2022 heeft zo’n 60 glastuinbouwbedrijven de kop gekost: 10 bedrijven gingen failliet en nog eens 50 zijn noodgedwongen gestopt.

Dat heeft Wageningen Economic Research becijferd in opdracht van het ministerie van LNV. Onder de 50 glastuinbouwbedrijven die min of meer gedwongen stopten vanwege onder meer te dure energiecontracten, waren tussen de 10 en 20 glasgroentebedrijven en tussen de 30 en 40 sierteeltbedrijven.

Eenzelfde verdeling was te zien bij nog eens 50 telers die het bedrijf beëindigden, maar dat deden met nog wél goede energiecontracten, die ze ook goed konden verkopen. Wanneer we deze ‘warme gestopte’ bedrijven meetellen, komen we op een totaal van 4% dat tijdens de energiecrisis is afgehaakt. Dat is beduidend meer dan de 1,5% die tijdens de twee coronajaren zijn gestopt. Maar nog wel iets minder dan de 5% stoppers in de jaren voor corona.

Faillissementen in de tuinbouw en akkerbouw - sowieso zeldzaam - blijven op een laag niveau in vergelijking met de latere jaren van de economische crisis volgende op de kredietcrisis.  - Grafiek CBS/WEcR
Faillissementen in de tuinbouw en akkerbouw - sowieso zeldzaam - blijven op een laag niveau in vergelijking met de latere jaren van de economische crisis volgende op de kredietcrisis. - Grafiek CBS/WEcR

Grote inkomensverschillen

Uit de afgelopen december verschenen inkomenscijfers bleek al dat de gevolgen van de energiecrisis voor het inkomen per bedrijfstype erg verschilde. WKK-bedrijven met inkomen uit de verkoop van stroom spinden garen bij de hoge energieprijzen. Met name het gemiddeld inkomen van glasgroentebedrijven ging daarom erg omhoog.

Ook de teeltaanpassingen, door zo’n 70% van alle glastuinbouwbedrijven doorgevoerd, pakten prijstechnisch niet per se ongunstig uit. Een langere winterpauze zorgde er onder meer voor dat de telersprijzen voor tomaten in het eerste kwartaal van 2022 65% hoger waren dan gemiddeld.

Gasprijsstijging oktober buigt weer om

De gasprijs is sinds begin 2023 per saldo weer flink gedaald, zij het nog lang niet naar het niveau van voor zomer 2021. In de maand oktober was er wel weer een stijging te zien, maar de laatste week lijkt die weer terug te buigen naar een prijs van onder de 50 cent voor gas te leveren in het eerste kwartaal van 2024. Ook voor de latere jaren is de prijs stabiel tot licht dalend.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin