Doorgaan naar artikel

Energieclusters Zuid-Holland doen weinig aanvragen subsidie

Aanleg van een warmteleiding voor duurzame warmte. - Foto: Wick Natzijl premium

Aanleg van een warmteleiding voor duurzame warmte. - Foto: Wick Natzijl

Zuid-Holland ziet nog weinig subsidie-aanvragen voor energieclusters in glastuinbouwgebieden en bedrijventerreinen. De provincie overweegt de regeling te verbreden.

Dat blijkt uit de Beleidsevaluatie subsidies provincie Zuid-Holland 2015-2022. De regeling richt zich bijvoorbeeld op het transporteren of opslaan van energie om CO2 te reduceren of het transporteren van CO2 wanneer deze wordt ingezet als grondstof. Voor de regeling is de provincie in overleg geweest met CO2-leverancier in de glastuinbouw Ocap.

Deze regeling Energie-infrastructuur op industrieterreinen in Zuid-Holland ging in 2020 van start met maximaal € 500.000. Dat bedrag ging in 2021 omhoog naar € 2 miljoen. Er zijn drie aanvragen gedaan, maar de spade is nog niet in de grond gezet. Uit de evaluatie blijkt niet duidelijk of de drie aanvragen uit de glastuinbouw komen. De regeling heeft in ieder geval nog geen bijdrage geleverd aan de energietransitie, blijkt uit de evaluatie.

Marktomstandigheden lastig

Dat het aantal aanvragen achter blijft, is mogelijk het gevolg van de lange doorloopperiode voor een projectsubsidie en de marktomstandigheden. De subsidie dekt maximaal 25% van de investeringskosten tot maximaal € 500.000 bij een samenwerking van twee bedrijven en is afhankelijk van de CO2-winst. Wanneer een energie-infrastructuur moet worden aangelegd bij meer bedrijven kan dat worden verhoogd tot € 750.000.

Zuid-Holland verbreedt mogelijk de regeling naar verduurzaming van bedrijventerreinen. Dan moet wel het budget omhoog om ook voor de glastuinbouw voldoende steun te blijven bieden bij energieprojecten.

CO2 winst aantonen met WKK

Een aanvraag kan alleen van een netbeheerder komen als een glastuinbouwbedrijf op een hoofdnet van energieinfrastructuur wil aansluiten voor warmte of CO2. Dan moet de CO2-winst wel worden aangetoond. Dit betekent dat helder moet zijn voor hoeveel procent bijvoorbeeld de Warmte Kracht Koppeling (WKK) wordt uitgezet.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie

Delen

Jeroen Verheul
Jeroen Verheul

redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin