Doorgaan naar artikel

Energiebesparingsplicht kassen: maatwerk voor allen

Voor energie-intensieve bedrijven  is de steun veel ruimer. Daarvoor is het plafond verdubbeld naar € 50 miljoen per onderneming. De meeste glastuinbouwbedrijven voldoen aan die criteria voor energie-intensieve bedrijven. – Foto: Canva premium

Voor energie-intensieve bedrijven is de steun veel ruimer. Daarvoor is het plafond verdubbeld naar € 50 miljoen per onderneming. De meeste glastuinbouwbedrijven voldoen aan die criteria voor energie-intensieve bedrijven. – Foto: Canva

Met een besluit in de Staatscourant gaat de energiebesparingsplicht ook gelden voor glastuinbouw.

De energiebesparingsplicht verplicht bedrijven en instellingen om alle energiebesparende maatregelen te treffen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Het gaat om maatregelen uit een lijst erkende maatregelen. Deze stap was al aangekondigd, maar is nu in werking getreden.

Met het besluit in de Staatscourant vallen ook glastuinbouwbedrijven onder de range van het besluit. Bedrijven die aangesloten zijn bij Europese CO2-regelingen als het handelsplatform ETS kenden een uitzondering op de besparingsplicht, net als het gros van de bedrijven die onder het CO2-sectorsysteem actief zijn. Die uitzondering is geschrapt.

Best beschikbare techniek toepassen

De besparingsplicht gaat om maatregelen die bedrijven kunnen worden opgelegd via een omgevingsvergunning. Maatregelen die een zuinig gebruik van energie bevorderen en die maatwerk zijn. Het kan gaan om een besparingsplicht of vervanger van energiedrager met een lagere CO2-uitstoot, of het jaarlijks produceren van hernieuwbare energie. Het maatwerk kan volgen uit een opgelegd onderzoek naar energiebesparingsmogelijkheden via een best beschikbare techniek. Ook kan bij de omgevingsvergunning via maatwerk rekening gehouden worden met Europese of nationale wetgeving. Bedrijven die ‘geen energie betrekken van het net’ worden uitgezonderd van de besparingsplicht.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie

Bekijk meer

Delen

Jeroen Verheul
Jeroen Verheul

redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin