Doorgaan naar artikel

En de Pool hij plukte – vrolijk – voort

Verhoging van het wettelijk minimumloon en cao-loonsverhogingen maken Nederland alleen maar aantrekkelijker voor arbeidsmigranten. Telers merken dat in aanloop naar hun nieuwe arbeidspieken.

Nederland zou minder goed in de markt liggen bij werkwillige internationale medewerkers. Het migratie-onvriendelijk politiek klimaat in Nederland zou bij arbeidsmigranten langzaamaan gevolgen krijgen. Liever naar Duitsland of Groot-Brittannië, zo kwam onlangs naar voren in een onderzoek van de Rotterdamse Intelligence Group.

Nederland op 3 bij de Polen

Bij de grootste groep arbeidsmigranten, de Polen, is Nederland na Duitsland en Groot-Brittannië de nummer 3 favoriete bestemming om te komen werken, volgens dit onderzoeksbureau. Dat betekent in de praktijk echter dat er toch nog steeds voldoende mensen deze kant opkomen, ook voor het plukken van tomaten of het steken van asperges.

Tuinbouw door een donkere bril bekeken

Dat tuinbouwwerk wordt door economen en politici in de algemene media de laatste maanden heel makkelijk onder de noemer ongeschoolde en laagbetaalde arbeid geplaatst. Ook Nieuwsuur deed deze week een duit in het zakje. De praktijk op het gros van de tuinbouwbedrijven laat een heel ander beeld zien.

Lees ook: ‘Nuchter praten over arbeidsmigratie’

‘Bij ons geen probleem’

Een rondje langs aspergetelers die nu hun teams samenstellen die straks komen steken, levert opvallend vaak hetzelfde antwoord: bij ons geen probleem. “Wij hebben een vaste kern mensen die jaar in jaar uit terugkomen. Haakt er eens een enkeling af, dan staat daar tegenover dat er ook weer wat nieuwe mensen meekomen.”

Meerwaarde van het gehele tuinbouwcluster

De telers doen hun best om aan zowel de deskundigen als aan het brede publiek te laten weten dat het hele tuinbouwcluster veel meer betekent voor de BV Nederland dan uit alleen de omzet van de teeltbedrijven is af te leiden. Van veredeling tot en met de retail in Nederland en omringende EU-landen levert de tuinbouw veel meer toegevoegde waarde dan bijvoorbeeld Klaas Knot scheen te denken – hij is inmiddels ruimschoots bijgepraat door Glastuinbouw Nederland.

Kortom, het gros van de tuinbouwbedrijven heeft geen probleem. Genoeg mensen willen komen werken en voor die mensen is ook voldoende goede huisvesting georganiseerd, vaak op de bedrijven zelf. En waar dat laatste niet kan of maar mondjesmaat mag, zoals in het Westland, daar moet lokaal of regionaal aan oplossingen worden gewerkt. Dat klinkt eenvoudig, maar is daarom nog niet per definitie onmogelijk.

Lees meer artikelen over asperge of bekijk actuele marktprijzen via GFactueel.nl/markt

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin