Doorgaan naar artikel

Emmen: deelname aan arbeidsproject voorwaarde voor subsidie nieuwe kas

De revitaliseringsregeling kassen in Emmen is gekoppeld aan het arbeidsparticipatieproject. - Foto: Ton van der Scheer

De revitaliseringsregeling kassen in Emmen is gekoppeld aan het arbeidsparticipatieproject. - Foto: Ton van der Scheer

Emmen wil glastuinbouw een injectie geven met een subsidie voor sloop en nieuwbouw, mits tuinders deelnemen aan een arbeidsproject.

De gemeente wil tuinders de komende drie jaar helpen innoveren en verduurzamen en zo ruimtelijke kwaliteit verbeteren in de gebieden. Belangrijk is ook dat glastuinbouw mensen aan een baan kan helpen als zij afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Deelnemende tuinders moeten personen met afstand tot de arbeidsmarkt inzetten en daarvoor een detacheringscontract afsluiten.

De steun is maximaal € 15 per meter voor bedrijven die slopen om nieuw te bouwen en maximaal € 10 per meter voor sloop om te herbouwen. Ook is een subsidie van € 10 per meter mogelijk voor nieuwbouw, zonder dat er gesloopt hoeft te worden. Voor de sloop van een bedrijfswoning is de vergoeding maximaal € 35.000 (€ 100 per kubieke meter). Voor de subsidieverstrekking is combinatie nodig met steun uit de landelijke Energie-efficiëntie glastuinbouw.

Het subsidieplafond voor deze stimuleringsregeling bedraagt € 400.000. Het maximum steunbedrag bedraagt € 150.000.

Beheer
WP Admin