Doorgaan naar artikel

Emissieloos telen nu al binnen ieders bereik

Afbeelding
- Grodan

Leverancier innovatieve en duurzame steenwol-substraatoplossingen

Foto: Wageningen University & Research

Foto: Wageningen University & Research

De huidige generatie steenwolmatten, sensoren en zuiveringstechnieken maakt een efficiënte, emissieloze vruchtgroenteteelt mogelijk. Productie en vruchtkwaliteit hoeven daar niet onder te leiden en er gaan geen kostbare voedingsstoffen verloren.

Dat blijkt uit praktijkonderzoek bij Wageningen University & Research. Precision Growing heeft de toekomst en die begint met de NG2.0-substraattechnologie van Grodan. Vanaf 2027 mogen glastuinbouwbedrijven geen meststoffen meer lozen. Telers dienen nieuwe teeltstrategieën te ontwikkelen, die uitgaan van volledig hergebruik van drainwater en meststoffen.

Standaard versus emissieloos

In het kader van Glastuinbouw Waterproof zetten Wageningen University & Research en Groen Agro Control een proef op met een inregelteelt van komkommers, gevolgd door een volledige paprikateelt (ras Marinello). Hierin werd een standaard teeltsysteem met lozing binnen de emissienormen van 2015 vergeleken met een volledig gesloten teelt zonder emissie.

Grodan stelde Grotop Expert-matten (133 x 12 x 7,5 centimeter), Plantop-blokken, het GroSens MultiSensor-meetsyteem en expertise beschikbaar.

De proef werd aanvankelijk wekelijks, later om de week bezocht door onderzoekers en leden van de begeleidingscommissie. - Foto's: Wageningen University & Research

De proef werd aanvankelijk wekelijks, later om de week bezocht door onderzoekers en leden van de begeleidingscommissie. – Foto’s: Wageningen University & Research

In de emissieloze teelt werd een kleiner percentage drain aangehouden en werd het drainwater vóór ontsmetting met ozon over een vlakbedfilter met doek geleid, waarop zwevende deeltjes kunnen neerslaan. Een dergelijk filter hoeft niet te worden schoongespoeld; verzadigd doek kan na gebruik bij het restafval.

In de emissieloze afdeling is al het drainwater, inclusief de eerste drain na het draineren van de matten, volledig hergebruikt. Klimaat, voedingsopname en groei zijn intensief gevolgd en afgestemd op een zo gelijk mogelijke gewasontwikkeling.

Geen noemenswaardig verschil

Uit de proef bleek dat volledig hergebruik van (ontsmet) drainwater niet ten koste hoeft te gaan van productie en vruchtkwaliteit. In de emissieloze teelt kwam de opbrengst zelfs hoger uit op 27,4 versus 26,3 kilo per vierkante meter. In de referentieafdeling werd per saldo iets meer stikstof geloosd dan beoogd: 152 kilo per hectare versus de norm van 133 kilo (2015). Uiteraard gingen bij het lozen ook andere voedingsstoffen verloren.

Precision Growing is de sleutel

Op basis van deze en andere proeven stellen onderzoekers dat een emissieloze teelt technisch haalbaar én verantwoord is. Grodan onderschrijft deze zienswijze en levert producten en diensten die deze teeltwijze faciliteren.

De sleutel tot succes is Precision Growing: het gericht sturen van klimaat, gewas en wortelomgeving in onderlinge samenhang, voor een maximaal teeltrendement bij een efficiënte benutting van water en voedingsstoffen. Dit resulteert in een hogere opbrengst en kwaliteit tegen lagere teeltkosten.

Op basis van de juiste blok/matcombinatie, maximale benutting van het substraatvolume en snelle verversing van het voedingswater in de mat bij een beperkte drain is het maximale uit het gewas te halen. Ook zonder lozing van drainwater.

Op basis van de juiste blok/matcombinatie, maximale benutting van het substraatvolume en snelle verversing van het voedingswater in de mat bij een beperkte drain is het maximale uit het gewas te halen. Ook zonder lozing van drainwater.

Op basis van de juiste blok/matcombinatie, maximale benutting van het substraatvolume en snelle verversing van het voedingswater in de mat bij een beperkte drain, is het maximale uit het gewas te halen. Ook zonder lozing van drainwater.

NG2.0 en GroSens

Met de komst van de Next Generation-substraattechnologie in 2007 maakte Precision Growing een flinke sprong voorwaarts. Inmiddels is Grodan klaar voor de volgende stap. In 2016 lanceerde het de NG2.0-technologie, die de komende jaren in het hele assortiment wordt doorgevoerd. In vergelijking met de voorgaande generatie, maken de NG2.0-matten aanzienlijke waterbesparingen mogelijk en is de EC in de mat sneller te corrigeren. Zij staan garant voor een snelle en uniforme (her)verzadiging, een betere verdeling van watergehalte en EC en een betere benutting van het totale substraatvolume, vooral bovenin de mat.

GroSens-matsensoren en de e-Gro-app maken het plaatje compleet. Het GroSens MultiSensor-systeem geeft permanent een betrouwbaar beeld van het watergehalte, de EC en de temperatuur in de wortelomgeving, wat nog sneller en gerichter bijsturen mogelijk maakt.

Bekijk ook de animatie over duurzaamheidsfilosofie: Precision Growing

levert innovatieve en duurzame steenwolsubstraatoplossingen aan de professionele tuinbouw, die gebaseerd zijn op het Precision Growing-principe. Deze oplossingen worden toegepast bij de teelt van groenten en bloemen, zoals tomaat, komkommer, paprika, aubergine, roos en gerbera. Grodan levert steenwolsubstraten, samen met op maat gesneden advies en tools, om Precision Growing te ondersteunen. Dit maakt een duurzame productie van gezonde, veilige en smakelijke versproducten voor de consument mogelijk. Duurzaamheid speelt een prominente rol bij Grodan, vanaf de productie van steenwolsubstraten tot End of Life-oplossingen. * Grodan levert als partner gesponsorde artikelen aan. De inhoud van deze artikelen valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid.  Precision Growing NG2.0-technologie GroSens
Meer over - Grodan

Beheer
WP Admin