Emissieheffing geen prioriteit voor Schouten

09-10-2019 | Laatste update op 31-08 | |
Foto: ANP
Foto: ANP

Klimaat- en milieuheffingen, betalen voor milieudiensten in combinatie met het instellen van een transitiefonds hebben voor Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, geen prioriteit.

Dat kan worden afgeleid uit de brief over het rapport van de Taskforce Verdienvermogen die zij aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. De Taskforce onder voorzitterschap van oud-gedeputeerde Hester Maij deed onder andere de aanbeveling om een transitiefonds in te stellen, dat zou moeten worden gevuld met geld uit heffingen uit emissies vanuit de landbouw.

Schouten zegt dat die voorstellen verder gaan dan het bestaande beleid. Zij zegt dat ze ‘daar nog naar gaat kijken’.

3 randvoorwaarden voor kringlooplandbouw

De minister is het ermee eens dat 3 randvoorwaarden belangrijk zijn om kringlooplandbouw te realiseren. De 3 door de taskforce vastgestelde voorwaarden zijn:

  • voldoende inzicht in eigen kringloopprestaties
  • ruimte voor ondernemerschap en verbetering
  • een gelijk speelveld

Schouten: omslag in denken nodig bij consument en afnemer

De minister stelt dat de omslag naar kringlooplandbouw niet kan worden behaald door steeds dezelfde producten te produceren en deze tegen steeds lagere prijzen te verkopen. “Er zijn verdienmodellen nodig waarbij boeren en andere partijen een eerlijke prijs krijgen voor goede, veilige producten die op een duurzame manier zijn geproduceerd”, aldus Schouten. Volgens de minister is een omslag in denken nodig bij consumenten en afnemers.

NAV: helder rapport, soms confronterend

In een eerste reactie zegt de Nederlandse Akkerbouwvakbond (NAV) dat de minister alle aanbevelingen uit het advies van de taskforce moet overnemen. NAV noemt het rapport helder, compleet, goed afgewogen en soms confronterend. ‘Wat vooral blijkt is dat alle sectoren, alle schakels in de keten, alle aanbevelingen in samenhang nodig zijn om de transitie te bewerkstellingen.’ NAV meldt dat ‘wie niet mee transformeert zal afvallen, de voorlopers zullen steeds een hogere standaard zetten’.

PvdA: alle partijen moeten tegelijk bewegen

PvdA-Kamerlid William Moorlag zegt in een reactie dat alle partijen nu in tegelijk in beweging moeten komen. “Bestaanszekerheid voor de boer, natuurherstel en beter voedsel zijn de kern”, aldus Moorlag. Hij vindt dat financiële prikkels goed gericht moeten worden, zodat ongewenste externaliteiten, zoals emissies naar het milieu, niet optreden. “Alle partijen moeten in één keer door een hoepel springen.”

Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer