Emissiebeperking uit grondteelt niet eenvoudig

27-07-2017 | Laatste update op 24-08 | |
Minolta DSC
Minolta DSC

Het is niet eenvoudig om tools te ontwikkelen waarmee de emissie vanuit de grondteelt verder kan worden beperkt, is de hoofdconclusie uit meerdere onderzoeksprojecten in de afgelopen jaren.

In projecten rond de optimalisatie van de watergift zijn met behulp van een lysimeter en/of vochtsensoren in loop van de jaren al veel resultaten behaald. Er zijn goede mogelijkheden met deze tools, maar het vereist wel de nodige aandacht, staat in het rapport dat in de afrondingsfase is.

Invloed uitoefenen op hoeveelheid kwel

Binnen een ander project, ‘Hergebruik drainagewater grondteelten’ is onderzocht in hoeverre het technisch mogelijk is om invloed uit te oefenen op de hoeveelheid kwel. De soms enorme hoeveelheden kwelwater bemoeilijken het hergebruiken van het drainwater. Deze hoeveelheid beperken is nog niet zo eenvoudig. Al met al blijkt het ook na al deze onderzoeken nog niet eenvoudig om tools te ontwikkelen waarmee de emissie vanuit de grondteelt verder kan worden beperkt. Verdere aandacht hiervoor is noodzakelijk, schrijft Margreet Schoenmakers van LTO Glaskracht op glastuinbouwwaterproof.nl.

Wettelijke zorgplicht

Grondtelers hebben te maken met een wettelijke zorgplicht om uitspoeling van meststoffen tegen te gaan. Om te inventariseren welke mogelijkheden er zijn om de emissie te beperken, zijn er de afgelopen jaren verschillende onderzoeksactiviteiten uitgevoerd binnen verschillende projecten.

Boonekamp
Gerard Boonekamp oud-redacteur
Meer over


Beheer