Doorgaan naar artikel

‘Elke week nieuwe sommetjes’

Ondernemen in de duurzame energiesector is er niet eenvoudiger op geworden, zeker als de klanten van je aardwarmtebron tuinbouwbedrijven zijn. De prijzen van elektra en gas zijn aan sterke schommelingen onderhevig, maar ook de prijs van CO2 loopt stevig op. Tel daar nog eens de onduidelijkheid rond energiebelastingen en CO2-heffingen bij op en het wordt wel heel moeilijk energiesommetjes maken.

Te midden van al deze turbulentie gaat eind mei de boor de grond in voor een extra aardwarmteput in het tuinbouwgebied Koekoekspolder. Die put wordt een aanvulling op de beide geothermieputten die al vanaf 2012 operationeel zijn. In de afgelopen 10 jaar is er jaarlijks gemiddeld bijna 5 miljoen kuub aardgas bespaard, wat straks bijna verdubbelt.

SDE-subsidie

Maar de waarde van die warmte is nu heel anders dan in 2012. Dat doet nogal wat met de businesscase van mijn aardwarmteproject. Immers, voor ieder bedrijf, ook een aardwarmtebedrijf, geldt dat de prijs voor duurzame warmte marktconform moet zijn. Gelukkig compenseert de SDE-subsidie sterke schommelingen van de warmteprijzen, door het vergoeden van een stuk van de onrendabele top.

Exploitatiekosten geëxplodeerd

Bij het opstellen van de SDE-regeling voor aardwarmteprojecten, ongeveer 10 jaar geleden, werd nog uitgegaan van een geleidelijke ontwikkeling van de exploitatiekosten van een aardwarmtebron. Gedurende de laatste jaren zijn echter de exploitatiekosten, waaronder de kosten voor elektra, geëxplodeerd.

De energietransitie vraagt om voorspelbare businesscases en daarom is het zo belangrijk dat zowel ondernemers als Den Haag het over die rekensommetjes eens kunnen worden

Gevaarlijke reis

Geothermie Nederland en Glastuinbouw Nederland hebben de overheid dan ook gevraagd om hun SDE-sommetjes te actualiseren, met als doel een passende SDE-vergoeding voor de actuele onrendabele top van aardwarmteprojecten. De energietransitie mag niet stoppen.

De nieuwe productieput in Koekoekspolder zal, na een geslaagde boring, warmte gaan leveren aan 5 tuinbouwlocaties. Vorige week had ik nog een gesprek met een jonge tuinder (23 jaar), die ook graag wil aansluiten op de nieuwe bron in de Koekoekspolder. Hij zit ook rekensommetjes te maken. Best lastig om hem houvast te geven bij een weloverwogen besluit om aan te sluiten op ons duurzame warmtenet. De energietransitie vraagt om voorspelbare businesscases en daarom is het zo belangrijk dat zowel ondernemers als Den Haag het over die rekensommetjes eens kunnen worden. Zonder beleid dat gebaseerd is op gedegen doorrekeningen en relevantie referentie van wat wel of niet rendabel is, wordt de energietransitie een gevaarlijke reis voor ondernemend Nederland.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Share this

Radbouw Vorage
Radboud Vorage

Ondernemer Geothermie Nederland

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin