Doorgaan naar artikel

Elektrisch beregenen goed voor milieu én portemonnee

De overstap naar elektrische beregeningsinstallaties door land- en tuinbouwers biedt kansen om kosten te besparen én de uitstoot van CO2 en stikstof terug te brengen. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen University & Research, Open Teelten.

Hoewel het onderzoek door Wageningen University & Research is uitgevoerd in de akkerbouw en/of veehouderij zijn de conclusies ten aanzien van de inzet van beregeningsinstallaties te vertalen naar de vollegrondsgroenteteelt. De algemene conclusie luidt dat zowel de kosten voor energieverbruik als de aanschaf- en onderhoudskosten dalen bij overstappen van diesel naar elektrisch.

Forse daling uitstoot

Verder halveert bij elektrisch beregenen op grijze stroom de CO2-uitstoot ten opzichte van diesel. Bij gebruik van eigen opgewekte zonne-energie daalt de CO2-uitstoot met ongeveer 95%. Extra voordeel van elektrisch beregenen is dat hier geen stikstof bij vrijkomt. Op bedrijfsniveau is de daling in stikstof echter beperkt.

Verduurzaming

Uit het onderzoek in de Veenkoloniën en in het Zuidoostelijk veehouderijgebied komt naar voren dat daar op dit moment het aandeel van door diesel aangedreven beregeningsinstallaties tussen de 80% en 95% ligt, afhankelijk van de regio. Een overstap van diesel naar elektrische aandrijving kan dus bijdragen aan de financiële en milieutechnische verduurzaming (van de akkerbouw), luidt een conclusie.

Knelpunten

In het onderzoek zijn tevens knelpunten benoemd die elektrisch beregenen momenteel belemmeren. Deze concentreren zich rond de aanleg van een elektriciteitsaansluiting (met name bij kavels die verder van het bedrijf liggen), de vaste kosten van zo’n vaste aansluiting in natte jaren, en een systeem voor verrekening van de elektriciteit bij huur en verhuur van percelen onderling. Dit zijn zaken die momenteel niet of onvoldoende geregeld zijn.

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin