Doorgaan naar artikel

Eisen GLB voor pachtpercelen lastig rond rekenen

Foto: Peter Roek

Foto: Peter Roek

Groentebedrijven zullen voor pachtpercelen lastig kunnen voldoen aan nieuwe subsidie-eisen voor GLB.

Het uitvoeren van deze extra milieu-eisen (eco-regelingen) zorgt voor een hogere inkomstenderving, dan de compensatie voor de activiteit. Met bufferzones verliezen telers bijvoorbeeld een deel van de productie. Dan zijn teelten op pachtpercelen lastiger rond te rekenen. Dat is de uitkomst van een praktijktoets door Aequator Groen & Ruimte. Het bureau voerde keukentafelgesprekken met een groep bedrijven uit verschillende landbouwsectoren en bracht daarover een rapport uit.

Dit probleem was al gesignaleerd bij de conceptplannen voor GLB in Nederland. Het kan leiden tot een lager gebruik van EU-steun in vollegrondsgroenteteelt, waar saldi hoog zijn. Toch is dat risico geen aanleiding geweest voor grote aanpassingen in het stelsel.

Op brons niveau

De drie vollegrondsgroentebedrijven waarmee de onderzoekers spraken in deze praktijktoets halen op dit moment wel eisen voor het laagste niveau voor de subsidie uit eco-regelingen. Zij komen echter niet verder dan het niveau brons. Bij het niveau brons hoort een lagere vergoeding (bovenop de basissteun). Het niveau goud is bij eco-regelingen aan biologische bedrijven toegekend.

Individuele verschillen

Of telers met meer activiteiten voor een hogere vergoeding in aanmerking komen (zilver), zal afhangen van de bedrijven individueel, denkt het onderzoeksbureau. De drie bedrijven in het onderzoek hebben allen een rustgewas en groene bedekking. Twee bedrijven doen aan groene braak en 1 bedrijf heeft een vroeg rooigewas.

Bedrijven die op dit moment net aan brons voldoen en een grote stap moeten zetten om aan zilver te komen, zullen twijfelen. Zij moeten naar verhouding meer veranderen in de bedrijfsvoering. Dat leidt tot extra kosten en gederfde inkomsten ten opzichte van bedrijven die met de huidige bedrijfsvoering al dicht tegen zilver aan zitten.

Overigens verhoogt minister Henk Staghouwer wel de milieupunten die voor onder meer bufferzones te behalen zijn, en voegt hij eco-regelingen toe, blijkt uit een brief aan de Tweede Kamer. De brief is een reactie op een Europese evaluatie van de Nederlandse plannen voor het GLB. Staghouwer komt met een serie aanpassingen tegemoet aan een aantal bezwaren uit de teelt.

Beheer
WP Admin