Doorgaan naar artikel

‘Eindelijk uit de ellende met Chinese kool’

Image premium

Ik ben vandaag gestart in een nieuw perceel, meldt Arjen Bevelander in Achthuizen, doelend op de oogst van het ras Manoko in een planting van 16 juli.

“Ik ben nu eindelijk uit de ellende”, verwacht ik. “Ik heb zeker vijf hoeken moeten wegfrezen vanwege binnenrand en een toprandje.” Dit werd veroorzaakt door de grondstructuur, vermoedt hij: een oude boomgaard met grond met 60 procent afslibbare delen. “Ik huur die grond voor het tweede seizoen: vorig jaar ging de teelt daar probleemloos. De grond is niet goed door de voorbije winter heen gekomen, waardoor een calciumgebrek is ontstaan. Die grond heeft van nature al een hoog kaligehalte. Dit seizoen kreeg de kali-opname de overhand, waardoor de calciumopname te veel werd beperkt. We hebben het aardig weten op te lossen met borium en bitterzout, maar dat is niet voor 100 procent afdoende geweest.”

Kwaliteit is top

Het perceel waar ze nu op oogsten is een eigen perceel, dat lichter en vroeger is geploegd dan dat zware perceel. Dat heeft meer tijd gehad om te herstellen. “Wel heb ik er begin mei een woeler doorheen getrokken.” Sindsdien is de verwering echt op gang gekomen.

“De kwaliteit van de kool is nu top”, constateert Bevelander, met een oogstpercentage van zeker 95 procent. “Omdat het een gezond perceel is, en je met deze teelt later in het seizoen zit, is de insectendruk in vergelijking met eerdere teelten ook minder. Al hadden we een week of 5 terug wel veel last van koolmot. De vlindertjes waren trouwens ook weer ineens verdwenen.”

Baggeren op de knieën

Het snijden gaat met een oogstmachine. “Dat houdt het fust mooi schoon, maar omdat we op de knieën oogsten, is dát nu wel baggeren. “Ik bedacht vandaag dat we dit perceel slechts één keer beregend hebben: alleen direct na het planten. Dat betekent dat het zes weken achtereen heeft geregend.” Bevelander komt tot deze vaststelling omdat hij gewend is de planten de eerste week na planten goed vochtig te houden, en vervolgens weer vanaf de koolvorming. Blijft regen dan uit, dan wordt er beregend. Alleen in het middendeel van de oogst mag de teelt wat droger verlopen.

Wekelijks planten

De plantingen volgen elkaar wekelijks op. Na de nu oogstbare Manoko van 16 juli, valt de keus op het ras Pasifico -die heeft een wat sterkere onderkant- vanaf week 32 aangevuld met het ras Richy. Die groeit wat trager, waardoor de oogstperiode tot zo’n 10 dagen kan worden opgerekt. In week 34 gingen de rassen voor de korte bewaring Richy en Enduro de grond in. Bevelander werkt voor deze plantingen steeds met perspotplanten op percelen die tot dan toe braak lagen, en met een basisbemesting van 180 kilo zuivere N per hectare. Voor de langere bewaring valt de keus op het ras Bilko, met kluitplanten op grond waar eerder dit jaar kruiden stonden. Deze Bilko start zonder stikstofbemesting. “We steken daarvoor altijd een grondmonster. De enige eis is dat er aan de basis per hectare 100 kilo stikstof beschikbaar is.”

Bekijk meer

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin