Eindbod cao Glastuinbouw met corona-clausule

10-11-2020 | Laatste update op 14-09 | |
Voor personeel in de kas stellen de werkgevers voor 2021 en 2022 2% loonsverhoging voor. - Foto: VidiPhoto
Voor personeel in de kas stellen de werkgevers voor 2021 en 2022 2% loonsverhoging voor. - Foto: VidiPhoto

Door corona hard geraakte telers zouden in een nieuwe cao Glastuinbouw uitstel moeten krijgen voor loonsverhogingen.

Dat maakt deel uit van een ‘eindbod’ dat de werkgevers in de glastuinbouw aan de bonden hebben gestuurd. In dat bod is sprake van een loonsverhoging op 1 januari 2021 van 1,5% en op 1 oktober 2021 van 0,5%. In overleg met hun ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of werknemersoverleg zouden die verhogingen op de door corona getroffen bedrijven zes maanden later kunnen ingaan.

Indien later in 2021 blijkt dat de omzet in 2020 ten minste 95% van het omzetniveau van 2019 bedraagt, vindt aan de werknemer op 1 oktober een eenmalige uitkering plaats. Deze bedraagt 1,5% van het salaris over de maanden januari 2021 tot en met juni 2021. In dat geval gaat de eerstvolgende verhoging van 0,5% in op 1 oktober 2021.

Voor telers die niet of minder door corona zijn getroffen, gelden de genoemde percentages op genoemde data. Op 1 april 2022 zouden de lonen nog eens met 2% stijgen. De door de werkgevers voorgestelde cao heeft een looptijd van 1 januari 2020 tot 1 juli 2022.

Afspraak over hoge ww-premie

Werkgevers realiseren zich dat de laatste cao-verhoging in juli 2019 plaatsvond, maar daar staat de huidige zeer onzekere economische situatie tegenover. In de cao willen Glastuinbouw Nederland, Plantuim en LTO Nederland daarom met de vakbonden ook een protocolafspraak opnemen over de ww-premie voor seizoensarbeid. Sinds de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans begin dit jaar, geldt voor tijdelijk werk een extra hoge ww-premie die bij veel bedrijven fors hogere kosten veroorzaakt. De sector pleit ervoor om deze hoge premie niet voor seizoenswerk te laten gelden en is hierover in overleg met het ministerie van SZW.

Alternatief voor verzuimkosten corona

Ook de nu geldende doorbetalingsplicht voor werkgevers, niet alleen voor mensen die met corona ziek thuis zitten, maar óók voor werknemers die in quarantaine moeten omdat mensen in hun omgeving positief zijn getest, is aanleiding om de lobby tegen de hoge ww-premie op te voeren. “De vraag aan de overheid om dat te compenseren stuit vooral op een niet toereikende uitvoeringscapaciteit”, stelt Peter Baltus van LTO Nederland. Het al dan niet tijdelijk schrappen van de hoge ww-premie voor flexarbeid zou een mooi alternatief kunnen zijn, aldus Baltus vanmiddag tijdens een webinar van de Werkgeverslijn Land- en Tuinbouw.

van der Scheer
Ton van der Scheer Redacteur


Beheer