Doorgaan naar artikel

Efsa weerlegt kritiek op glyfosaat-onderzoek

De Europese voedselveiligheidsautoriteit Efsa weerlegt de kritiek die de Amerikaanse professor Christopher Portier heeft op veronderstelde kankerverwekkendheid van het bestrijdingsmiddel glyfosaat.

Portier is lid van de wetenschappelijke commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie die onderzoek doet naar de kankerverwekkendheid van chemische stoffen (Iarc). De Iarc publiceerde vorig jaar een advies waarin glyfosaat werd ingedeeld als ‘waarschijnlijk kankerverwekkend’. De Efsa concludeerde dat er geen onderbouwing is voor het oordeel dat glyfosaat kankerverwekkend is voor mensen. Portier stuurde over het Efsa-oordeel een kritische brief aan Europees Commissaris Vytenis Andriukaitis (Gezondheid en Voedselveiligheid).

Europese voedselveiligheidsautoriteit

Directeur Bernhard Url van de Efsa reageert woensdag in een 18 pagina’s tellende brief op de aantijgingen van Portier. Url zegt daarin onder meer dat Portier niet goed begrijpt wat de rol van de Europese voedselveiligheidsautoriteit is. Url noemt het werk van de Iarc belangrijk, maar het is minder diepgaand en omvattend dan de risico-beoordeling zoals die door de Efsa wordt gedaan, aldus Url.

Erfelijke eigenschappen

Over de beoordeling van het bestrijdingsmiddel zelf zegt Url dat glyfosaat op grond van alle beschikbare gegevens geen effect heeft op de overdracht van erfelijke eigenschappen. Hij zegt daarbij dat de Efsa gebruik gemaakt heeft van meer (ongepubliceerde) gegevens, dan die beschikbaar waren op het moment dat het Iarc zijn studie deed naar glyfosaat.

Wat betreft de mogelijke kankerverwekkendheid stelt Url dat de grote meerderheid van de Efsa-experts bevestigt dat noch in ratten, noch in muizen kankerverwekkendheid is vastgesteld.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin