Doorgaan naar artikel

Effecten druppelirrigatie in prei onderzocht

Druppelirrigatie in prei. - Foto: Stan Verstegen

Druppelirrigatie in prei. - Foto: Stan Verstegen

Druppelirrigatie leidt tot gelijke of hogere producties dan bovenover beregenen. De druk van trips blijkt wat groter te zijn.

Op de Belgische proefcentra PCG en PSKW werd in 2020 in late herfstprei druppelirrigatie vergeleken met bovenover beregenen en geen water geven. Op proefcentrum PCG bleek de productie bij druppelirrigatie ten opzichte van geen water geven 47,5%, bij een productie zonder water van 34,2 ton per hectare. Ten opzichte van bovenover beregenen was de productie 10,2% hoger. Dat blijkt uit het proefverslag in Proeftuinnieuws 2 van 2021.

Geen verschillen

Op proefcentrum PSKW waren geen significante verschillen te zien tussen de drie objecten. De onderzoekers geven als verklaring de opdrachtigheid van de lemige zandgrond gekoppeld aan een relatief hoge waterreserve en een vrij ondiepe grondwaterstand van -1,25 meter. Het ging om late herfstprei. Dat betekent dat het gewas in de productiebepalende maanden september en oktober nog tijd had om (goed) te herstellen.

Effect op trips

PSKW kon wel een klein, maar toch significant verschil aantonen op de mate van aantasting door trips. Bij bovenover beregenen was die aantasting kleiner dan bij druppelirrigatie en geen water geven. Op PCG was sprake van behoorlijk wat aantasting door trips, maar na het pellen steleden onderzoeker geen verschillen vast tussen de objecten. Wel vroeg niet beregende prei en prei die 30% minder water kreeg door slijtage beduidend meer schoningswerk. Ook was de schacht zachter.

Bovengronds versus ondergronds

Op PCG gaven bovengrondse druppelslangen 15% minder productie dan druppelslangen op 3 centimeter diepte. Tussen een bovengrondse druppelslang per twee rijen met dubbele afgifte en een bovengrondse druppelslang per rij met enkelvoudige afgifte zat geen productieverschil. Bovengronds heeft nog als nadelen wegwaaien, vraatschade en het bemoeilijkt grondbewerkingen. Bovengrondse druppelslangen zijn wel makkelijker controleerbaar.

Een of meerdere giften

Bij de vergelijking tussen één grote gift van 15 mm of een dergelijke gift spreiden over drie tot vijf dagen, bleek één grote gift tot 20% meer productie te leiden.

Beheer
WP Admin