Doorgaan naar artikel

Effect van vitamines vastgelegd

De Europese Commissie heeft een lijst met erkende gezondheidsclaims gepubliceerd. Het moet bijvoorbeeld precies vastleggen wat vitamine C precies voor effect heeft op het immuunstelsel.

Met de publicatie van de lijst mogen fabrikanten en leveranciers dergelijke claims op de verpakking gaan gebruiken. De claims zijn de laatste jaren intensief onderzocht. Niet onderbouwde claims mogen niet gebruikt worden. In totaal heeft de commissie er 222 gepubliceerd.

Naast wetenschappelijke onderbouwing gaat het ook om de begrijpelijkheid van de gezondheidsclaim voor de consument.

Nederlandse koepelorganisaties werken met de NVWA en het ministerie van VWS aan een begrijpelijke vertaling voor Nederland.

Nederlandse koepelorganisaties werken met de NVWA en het ministerie van VWS aan een begrijpelijke vertaling voor Nederland.

Reclame mag niet misleiden. Zo moet een claim overgezondheid aannemelijk zijn. Met de Europese Claimsverordening wordt dit voorvoedingsmiddelen en gezondheidsproducten in detail in de wet verankerd. Naast de 222 toegelaten claims zijn er nog veel claims die beoordeeld en goedgekeurd moeten worden.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin