Doorgaan naar artikel

Effect plantversterkers nog niet aangetoond

Na vier jaar onderzoek kan het effect van bodemverbeteraars op de productie en bodemkwaliteit nog niet worden aangetoond.

Wageningen UR en het Nutriënten Management Instituut (NMI) hebben er nu vier van de zes onderzoeksjaren opzitten. De interesse in plantversterkers en bodemverbeteraars onder telers in de open grond groeit met het krapper worden van de bemestingsnormen. Hierdoor ligt de toepassing van bodemverbeteraars en plantversterkers voor de hand.

In het onderzoek zijn producten zoals Brandkalk, PRP Sol en Biochar vergeleken met standaardbehandelingen. De variatie in type producten, het werkingsmechanisme en de invloed op bodemvruchtbaarheid is groot. Veel fabrikanten verwachten pas op langere termijn effecten.

De proef wordt uitgevoerd op drie kleilocaties, een dal- en zandgrondlocatie. Er zijn verschillen per jaar en per locatie, maar die zijn niet consistent. Op kleigrond werken kalkmeststoffen positief op de opbrengst.

Ook worden chemische, fysische en biologische bodemparameters (2010, 2012 en 2015) gemeten. “We willen achterhalen welke bodemverbeteraars onder welke uitgangssituatie effect sorteren. Alleen met die kennis kunnen telers bodemverbeteraars gericht inzetten”, zegt Derk van Balen, onderzoeker bij PPO. “Door het meten van bodemparameters hopen we een uitspraak te doen over effecten van bodemverbeteraars op bodemkwaliteit.”

Voor een effectievere toepassing is een systeemaanpak belangrijk, waarbij telers bodemverbeteraars combineren met andere maatregelen.

Bekijk meer

Share this

Afbeelding
Janet Beekman

freelance journalist

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin