Doorgaan naar artikel

Effect belastingplan energie valt weg in gascrisis

Foto: Gerard Boonekamp.

Foto: Gerard Boonekamp.

De glastuinbouw kan in 2023 rekenen op een 42 procent aandeel van energie in de kosten. Belastingeffecten vallen weg.

Dat blijkt uit onderzoek van Trinomics naar het effect van aanscherping van de CO2-heffing voor de industrie en tariefverschuiving in energiebelasting en ODE (elektra). Die belastingplannen zijn er voor 2023, maar de grotere belastingwijzigingen in 2025 voor glastuinbouw, zoals gedeeltelijke einde WKK-vrijstelling energiebelasting, zijn niet in de ramingen meegenomen.

Energiekosten 42 procent

Het onderzoek kent ook vooral een interessante raming van de energiekosten voor de jaren tot 2030. Voor de glastuinbouw betekent het dat energiekosten in 2023 circa 42 procent van de kostprijs zullen bedragen. Dat was 13 procent in 2020. In 2025 is dit aandeel nog steeds 31 procent om in 2030 weer op 19% uit te komen, stellen de onderzoekers. Daarmee is de glastuinbouw de zwaarst getroffen sector door de energiecrisis van de 10 gekozen onderzoekssectoren.

Grote verschillen tussen bedrijven

Het is lastig een beeld te krijgen van de effecten van de belastingmaatregelen voor 2023. Met name op bedrijfsniveau zullen de verschillen zeer groot zijn, stellen de onderzoekers. Wel gaan de onderzoekers uit van een daling van de CO2-uitstoot van 0,2 tot 0,4 Mton per jaar. Wat het effect is van de energiecrisis op die uitstoot ramen de onderzoekers ook, maar daarbij gaan ze niet uit van krimp van de tuinbouw en nieuwe teeltinzichten over warmtegebruik en lijken die cijfers weinig te verschuiven.

Lagere subsidiebijdrage

Voor energieprojecten die met SDE++ subsidie draaien zal het positieve effect van de fiscale maatregelen gecompenseerd worden door een lagere subsidiebijdrage, zo is de verwachting. Wel wijzen de onderzoekers op weglekrisico’s in de glastuinbouw. Kostenverhoging leidt tot het wegstromen van teeltactiviteiten naar het buitenland, maar de onderzoekers wijzen erop dat teelt in Spanje of Afrika met minder of geen gasgebruik gepaard gaat.

Beheer
WP Admin