Doorgaan naar artikel

Eerste PAS-melders voor zomer gelegaliseerd

Demissionair landbouwminister Carola Schouten verwacht dat de eerste PAS-melders voor de zomer gelegaliseerd kunnen worden. Dat zegt ze tijdens de behandeling van de stikstofwet in de Eerste Kamer.

De legalisatie van de bedrijven die vanwege de toen geldende regelgeving geen natuurbeschermingswet vergunning moesten aanvragen, maar voldeden met een melding, gaat jaren duren. In de wet is vastgelegd dat dit maximaal drie jaar mag duren na inwerkingtreding van het programma stikstofreductie en natuurverbetering met daarin de concrete maatregelen.

Schouten: programma eind dit jaar van kracht

Schouten verwacht dat dit programma eind dit jaar van kracht zal worden, zodat alle PAS-melders uiterlijk in 2024 gelegaliseerd moeten zijn. De volgorde van legalisatie van bedrijven hangt onder andere af van de benodigde en beschikbare stikstofruimte voor een locatie.

Bewijsbrief

Schouten erkent dat er bedrijven in de knel zitten omdat ze nu geen vergunning hebben, waardoor banken geen leningen willen verstrekken. Ze probeert de situatie vlot te trekken met een bewijsbrief. Na aanmelding van de PAS- melder checkt het ministerie deze en kijkt of er nog stikstofruimte gerealiseerd moet worden of dat de melding al gelegaliseerd kan worden of dat deze in behandeling wordt genomen. Dit wordt schriftelijk aan de ondernemer gemeld. “Die kan dan met zo’n brief naar de bank, zodat die kan zien dat eraan gewerkt wordt en dat de vergunning, op het moment dat de ruimte er is, verleend kan worden. Dat geeft een stukje meer zekerheid”, vindt Schouten.

Carola Schouten, demissionair minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, tijdens een plenaire zitting. De Eerste Kamer behandelt haar stikstofwet. - Foto: ANP

Carola Schouten, demissionair minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, tijdens een plenaire zitting. De Eerste Kamer behandelt haar stikstofwet. – Foto: ANP

In gesprek met banken

Daarnaast is ze in gesprek met banken om te kijken wat er nog meer nodig is om hen de zekerheid te geven waar ze om vragen. Met het aannemen van de stikstofwet wordt het volgens Schouten nog duidelijker. “Eigenlijk verplicht ik mijzelf dan tot het legaliseren van deze meldingen. Daar mag ik aan gehouden worden door de melders.”

Aanpassing opkoopregeling

Het legaliseren van de PAS-melders moet onder andere mogelijk worden door meer in te zetten op piekbelasters. Schouten wil de tweede en derde tranche van de opkoopregeling aanpassen om hem ook aantrekkelijker te maken voor deze groep. De eerste openstelling van de opkoopregeling is net gesloten en is helemaal vol. Bij deze openstelling kunnen bedrijven alleen echt stoppen.

Budget regeling

Schouten wijst erop dat er piekbelasters zijn die niet willen stoppen, maar wel willen verplaatsen. Hoe de regeling eruit moet gaan zien, is nog onderwerp van gesprek. Het budget voor de regeling ligt in principe vast. Maar omdat ze geen kansen op stikstofreductie wil mislopen, zegt Schouten bereid te zijn met financiënminister Wopke Hoekstra in gesprek te gaan over het verhogen van budget voor de opkoopregeling

Aerius opschonen

In oktober komt er een nieuwe release van Aerius, laat Schouten weten. Liefst zou ze het sneller doen, maar het moet zorgvuldig gebeuren. Bedrijven die in de tussentijd een vergunning aanvragen, kunnen bij het bevoegd gezag de meest actuele kaarten opvragen. Deze zijn vaak al wel bij het bevoegd gezag, maar zitten nog niet in Aerius.

Het legaliseren van de PAS-melders moet onder andere mogelijk worden door meer in te zetten op piekbelasters

CDA vroeg tijdens het debat om het systeem op te schonen voor gebruik. Dat gaat Schouten doen. De minister ontkent dat in het systeem extra natuur is bijgeplust. Schouten zegt dat tot 2017 niet alle aangewezen stikstofgevoelige gebieden in het systeem waren opgenomen. Dat wordt nu hersteld. Een tweede aanpassing gaat over het opschonen.

Zoekgebieden uit systeem gehaald

Schouten erkent dat er – uit voorzorg – al gebieden zijn ingetekend in Aerius. Deze zogeheten zoekgebieden worden nu uit het systeem gehaald, zodat Aerius de daadwerkelijke situatie weergeeft. Volgens Schouten gaat het om veel gebieden. het schrappen van deze gebieden is geen gamechanger, aldus e minister.

Landbouwakkoord

In de Eerste Kamer blijkt brede steun voor het oprichten van een landbouwakkoord voor een langetermijnvisie voor de landbouw. VVD-Senator Tanja Klip vindt dat bij deze werkgroep de inkomenspositie van de boer centraal moet staan. Schouten erkent dat dit een heel belangrijk aspect heeft. Ze heeft de opdracht voor het vormen van een landbouwakkoord bij de SER neergelegd. “De SER mag tijdens de kabinetsformatie aanschuiven”, geeft Schouten aan. Ze wil zo proberen de afspraken uit het landbouwakkoord te laten matchen met nieuwe kabinetsplannen.

Eerste Kamer vrijwel zeker voor wet

De Eerste Kamer gaat vrijwel zeker akkoord met de stikstofwet. Hoewel formeel volgende week pas gestemd wordt over de wet, lijkt er tijdens het debat voldoende steun voor het wetsvoorstel.

Bekijk meer

Share this

Afbeelding
Mariska Vermaas

parlementair verslaggever

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin