‘Eerst observeren, dunnen kan altijd nog’

23-04-2019 | Laatste update op 08-06 | |
van Waes
Johan van Waes fruitteler
Foto: Stan Verstegen
Foto: Stan Verstegen

“Eerst zorgen dat vruchten aan de bomen komen en pas daarna zien hoe ik op het juiste aantal kom.”

Op het Zeeuwse fruitbedrijf van Johan van Waes zijn alle winterwerkzaamheden in de boomgaard gedaan. Bomen zijn gesnoeid, kunstmest ligt er op en de brandnetels zijn nagelopen met de spa en groeistof. De hagelnetten zijn gesloten boven de percelen toen de bloemen nog tegen elkaar aan in het cluster zaten. Nu de lente is aangebroken staan de bomen in bloei en is Van Waes volop bezig met de zetting van de vruchten. “Mijn stelling is eerst te zorgen dat er vruchten aan de bomen komen en pas daarna zien hoe ik op het juiste aantal kom” vertelt Waes.

Een puzzel om het aantal peren naar beneden te krijgen

Zetting Sweet Sensation bevorderen

Op de Sweet Sensation zijn 2 keer 3 pillen GA3 gezet plus GA4/7 ter ondersteuning van het blad. Het clusterblad wordt hier sterker van, wat de zetting bevorderd. Op de appels wordt volgens de planning van Van Waes nog een keer Regalis gebruikt om de zetting te stimuleren. Van Waes vindt het belangrijk dat de eerste bloemen op het oude hout zetten. Als er voldoende bloemen gezet zijn dan zet hij Ethrel in om de bloemen op het eenjarige hout niet te laten zetten. Het aantal bloemen in de Conference is zeer groot en Van Waes verwacht dan ook geen probleem met de zetting. “Het zal eerder een puzzel worden om het aantal peren naar beneden te krijgen” aldus Van Waes.

Lees verder onder de foto.

Sweet Sensation. - Foto: Stan Verstegen

Sweet Sensation. – Foto: Stan Verstegen

Strategie chemisch dunnen

De strategie voor het chemische dunnen bespreekt Van Waes de komende weken met de voorlichter. Zoals het er nu naar uitziet zal er bij mooi weer, met een temperatuur van rond de 17 à 18 graden en een relatief hoge luchtvochtigheid, BA ingezet worden. “Het moet hiervoor groeizaam weer zijn”, licht Van Waes toe. Daarna zal er Brevis ingezet worden als de vruchten tussen de 8 en 18 millimeter zijn. Of dit alleen de koppen worden of dat de hele boom aangepakt wordt, moet Van Waes nog bepalen. Dit geldt ook voor de dosering. Deze is nogal weersgevoelig en zal liggen tussen de 1 en 1,5 liter per hectare. Dit betekent continue observeren in de boomgaard hoe de stand is van de bloesem, hoeveel vruchten er groeien en welke vruchten er doorzetten.

Met klopmonsters wantsen tellen

Ook is het nodig om de boomgaard goed te inspecteren op schadelijk insecten. Met klopmonsters wordt er bekeken hoeveel wantsen er zijn. Alleen daar waar nodig zal er pleksgewijs Calypso ingezet worden. De kantrijen neemt Van Waes altijd wel mee, omdat er op de aangrenzende percelen aardappels groeien, wat een waardplant voor wantsen is. De perenbladvlo is op het bedrijf onder controle. Er is twee keer met Surround gespoten aangevuld met de uitvloeier Squall. Dit heeft geleid tot een goed resultaat en een lage druk.

Bonuspunten voor PlanetProof

“De boomgaard was wel parel wit alsof het onder een dikke laag sneeuw lag”, vertelt Van Waes. Nu observeert de fruitteler in de boomgaard of er voldoende natuurlijke vijanden zitten om het natuurlijk evenwicht in stand te houden. Hiervoor gaat hij de komende weken bamboe uithangen in de boomgaard. “Het leuke is: al deze zaken zijn bonuspunten voor mijn Planet Proof.”

Auteur: Eveline Westeneng

Meer over


Beheer