Doorgaan naar artikel

‘Een uitgebalanceerd tomatengewas’

“De planten staan er prachtig bij met goede kwaliteit tomaten en 10 tot 11 bloemetjes per tros”, zegt Rick van Schie van tomatenbedrijf Fa. L.A. van Schie in Kwintsheul.

De eerste trossen tot tros 5 zijn op 5 tomaten gesnoeid. “Normaal snoeien we tros 2 tot 5 op 6 stuks, maar door het lage lichtniveau ten tijde van de bloei was dat niet haalbaar. Door toenemend licht zijn we daarna de trossen 6 tot 8 op 7 stuks gaan snoeien. Deze keuze is goed bevallen en heeft grove tomaten opgeleverd. In ieder geval hebben we van de afnemers geen opmerkingen gehad over te fijne tomaten.”

In week 18 is de overstap gemaakt van het oogsten van trossen naar losse tomaten. De trossen met 10 tot 11 bloemetjes worden nu niet meer gesnoeid. Daar ligt nu de uitdaging om alle tomaten voldoende grof te laten worden.

Toename van licht

Van Schie: “De laatste 2 maanden is het best wel zonnig geweest. Er was wel een kleine uitzondering met winters weer op 1 april toen er korte tijd sneeuwval was. Op de maandag in week 14 constateerden we in lichte mate bladrandje, de zich niet verder heeft ontwikkeld. Het kan zijn dat vanwege de sneeuwval we koude koppen hebben gekregen, waardoor de bladrandjes zijn ontstaan.”

Etmaaltemperatuur

In week 18 is de etmaaltemperatuur 20,6 graden Celsius. Deze is opgebouwd met een temperatuur van 19 graden in de nanacht van 02.00 tot 06.00 uur. Om 06.00 uur gaat de dagtemperatuur in van 19,5 graden met 3 graden lichtverhoging. Deze temperatuur wordt tot 16.00 uur vastgehouden. Van 16.00 tot 19.00 uur zakt de temperatuur naar 18 graden met 3 graden lichtverhoging. Om 21.00 uur daalt de temperatuur naar 17,5 graden.

We willen geen zwakken koppen hebben en geen hoge luchtvochtigheid in de oude lage kas

Het energiescherm mag om 23.00 uur dicht met een vochtkier. Het is een oud paprikascherm waarvan het dek relatief dicht is. “Hierdoor is het maximaal 90% dicht, omdat de nachten nu ongeveer 10 graden zijn en dat is relatief warm. We willen geen zwakken koppen hebben en geen hoge luchtvochtigheid in de oude lage kas. Tevens willen we ook geen stilstaande lucht hebben om luchtuitwisseling te houden. Ook zijn wij ervan bewust dat de temperatuurverschillen in de kas groter worden.”

Water geven

Sinds eind week 18 start het watergeven om 8.30 uur, ongeveer 2,5 uur na zonsopgang. Het gaat door tot 19.00 uur, ruim 2 uur voor zonsondergang.

In het eerste deel tot 11 uur wordt er 200 cc per pot gegeven; na 11.00 uur in het tweede deel tot 14.30 uur is dat 275 cc en in het derde deel tot 19.00 uur 225 cc. In de eerste en tweede deel is de rustpauze tussen de druppelbeurten minimaal een half uur en in de derde fase 45 minuten om voldoende drain te hebben voor voldoende verzadiging in de mat.

“Wat betreft het water geven is dat een vegetatieve gedachte. Dit lijkt een onlogische keuze, vanwege het makkelijk vegetatief groeiend ras. Maar omdat de matten op de grond liggen, willen we per mat geen verschil in watergift hebben. Hiermee proberen we onder deze omstandigheden de structuur van de mat zo optimaal mogelijk in stand te houden. Nu kan de plant er nog mooi uitzien, maar we hebben nog geen extreme warmte gehad. Ook is het nog niet zo dat er met water wordt gehoosd, want het streven is 2,5 cc voedingswater per Joule licht”, meldt Van Schie.

Nog geen uitval

De botrytisdruk is heel laag. “Vorig jaar hebben we hierdoor wel veel uitval gehad. We blijven alert, want het kan zomaar omslaan. Witkoppen treden nog wel op in deze periode. Dat is de reden waarom planten wegvallen.”

Witte vlieg

In korte tijd was witte vlieg een behoorlijk probleem, doordat de macrolophuspopulatie minder snel opbouwde. Hierdoor zijn extra kaartjes met Encarsia uitgezet, die zich goed ontwikkelen. “We hebben per tralie een geel vanglint in de palenrij hangen. Nu zetten we extra gele vangplaten op haardplekken van witte vlieg uit.”

De Macrolophus wordt wekelijks bijgevoerd met Artemac en Nutrimac. Dit wordt door een scholier uitgestrooid. Iedere week een ander pad per tralie om goede verdeling in de kas te krijgen.

Gewasbescherming

In week 15 zijn preventief feromonen Isonet T tegen Tuta uitgezet vanwege geluiden uit de belichte teelt. Van Schie: “We hebben ze niet meteen vanaf het begin van de teelt opgehangen, omdat we vorig jaar geen Tuta hebben gezien. In week 17 hebben we wel eerste schadebeelden aangetroffen. Nu is het afwachten hoe het zich ontwikkelt.”

In week 16 is echte meeldauw aangetroffen. De druk is nog laag. Iedere nacht staat nu 5 uur de zwavelverdampers aan. Het is wel een remming op de ontwikkeling van de natuurlijke vijanden. “Meeldauw zit op oudere bladeren. Deze zijn we aan het wegsnijden, maar weer niet te veel in verband met de geparasiteerde eitjes van de witte vlieg die erop zitten.”

Auteur: Harry Stijger

Bekijk meer

Share this

Afbeelding
Rick Van Schie

is tomatenteler bij L.A. van Schie in Kwintsheul

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin