‘Een derde minder Conference’

18-07-2012 | Laatste update op 08-06 | |
‘Een derde minder Conference’

In 2012 valt de oogst van appels en vooral van peren klein uit. De oogstverwachting voor appels is bijna een kwart lager in vergelijking met vorig jaar.

De raming komt uit op 320 miljoen kilo tegen 418 miljoen kilo in 2011. De perenoogst zal met een geraamde 208 miljoen kilo ruim een derde kleiner worden dan vorig jaar. De kleine oogst is vooral toe te schrijven aan vorstschade.

De relatief korte, maar hevige vorstperiode beschadigde veel, vooral jonge, bomen. Het beeld is echter wisselend. In het zuiden zijn de oogstvooruitzichten beter dan in andere gebieden, vooral ten opzichte van de polders. De verschillen maken ook dat het lastig is om een goede raming te maken.

Het meest in het oogst springend is de kleinere oogst van Conference-peren. Deze zal naar verwachting een derde lager uitvallen dan vorig jaar. Met een aandeel van meer dan 80 procent bepaalt vooral dit ras het beeld bij de peren. Bij de andere perenrassen is de verwachting dat de oogst meer dan halveert vergeleken met vorig jaar. Het totale areaal peren is overigens dit jaar voor het eerst in de geschiedenis groter dan dat van appels.

De oogstraming van het belangrijkste appelras Elstar blijft bijna 30 procent achter bij vorig jaar. Van het ras Jonagold (incl. Jonagored) is de verwachting dat er 34% minder geoogst zal gaan worden. Het beeld bij Rode Boskoop is hetzelfde, ook eenderde minder dan vorig jaar. Golden Delicious doet het naar verwachting beter met zelfs een kleine plus vergeleken met vorig jaar. De oogstverwachting van de zogeheten clubrassen (Kanzi, Junami, ed.) komt in grote lijnen overeen met de oogst van vorig jaar. Bij deze rassen is dat in het algemeen de resultante van een groter areaal, maar een kleiner oogst per ha.

Bron: PT

Gfactueel
Meer over


Beheer