Doorgaan naar artikel

Echa: glyfosaat niet kankerverwekkend

Glyfosaat is niet kankerverwekkend, verandert erfelijke eigenschappen niet en heeft evenmin effecten op vruchtbaarheid. Dat zegt het Europees Chemicaliën Agentschap (Echa) in een woensdag 15 maart gepubliceerd advies over de werkzame stof die als onkruidbestrijder wordt gebruikt.

Het advies van Echa zal door de Europese Commissie zwaar worden meegewogen bij het besluit over toelating van het middel. De Europese Commissie moet daarover dit jaar een besluit nemen.

Glyfosaat is de meest gebruikte onkruidbestrijder in Europa. Het middel kwam onder vuur nadat het internationaal agentschap voor kankeronderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie (IARC) glyfosaat als waarschijnlijk kankerverwekkend beoordeelde.

Echa heeft gekeken naar de pure werkzame stof en de mogelijke gezondheidsimplicaties daarvan voor de mens. Het IARC keek naar onderzoeken van samengestelde producten. Echa heeft meer wetenschappelijke studies betrokken bij de beoordeling, aldus Tim Bowner, voorzitter van het comité dat gaat over de classificatie van glyfosaat en andere chemicaliën (RAC). Dierproeven waarbij wel kanker is gevonden bij dieren, zijn volgens het comité niet overtuigend en consistent. Bij twee van zeven studies werd kanker gevonden bij dieren, een oorzakelijk verband met glyfosaat was er echter niet.

‘Oordeel op grond van wetenschappelijke kennis’

Bowner zei woensdag in een videoconferentie met Europese journalisten dat het comité in consensus tot een besluit is gekomen, en dat er geen minderheidsstandpunten zijn ingenomen. Hij benadrukte dat de leden van het comité op grond van hun wetenschappelijke kennis een oordeel hebben geveld.

De classificatie kan veranderd worden, maar alleen als daar aanleiding voor is op basis van nieuwe wetenschappelijke kennis. Bowner acht het niet waarschijnlijk dat op korte termijn gegevens op tafel komen, die tot een andere conclusie leiden.

Greenpeace betwist onafhankelijkheid Echa

Milieuorganisatie Greenpeace zet vraagtekens bij de onafhankelijkheid van drie leden van het Risk Assessment Committee (RAC) van het Echa. Echa verwerpt de aantijgingen van Greenpeace in brieven die de organisatie op haar eigen website heeft geplaatst.

Directeur Geert Dancet van Echa zegt dat leden van het RAC werken voor zeer gerespecteerde instituten die hun nationale regeringen adviseren. “Deze instituten halen een deel van hun inkomen uit niet-regeringsbronnen, hetgeen in toenemende mate het geval is heden ten dage.” Dat sommige leden van het RAC belangen hebben – en die vooraf bekendmaken – betekent niet dat er ook een belangenconflict is, aldus Dancet. Hij wil juist weten welke belangen mensen hebben, om een belangenconflict te voorkomen. Om die reden onthouden commissieleden zich in specifieke gevallen van een opvatting, aldus Dancet, die verre van zich werpt dat in het glyfosaatdossier sprake is van partijdigheid in het RAC.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin