EC keurt Nederlands plattelandsbeleid goed

13-02-2015 | Laatste update op 12-09 | |
EC keurt Nederlands plattelandsbeleid goed

De Europese Commissie heeft het Nederlandse Plattelands Ontwikkelingsprogramma POP 3 voor de periode van 2014 tot 2020 goedgekeurd. POP 3 is onderdeel van het nieuwe Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Met het plattelandsbeleid, de tweede pijler van het GLB, is in totaal € 1,2 miljard gemoeid. Hiervan is € 607,3 miljoen afkomstig uit EU-geld. Dit budget wordt aangevuld met co-financiering vanuit het Nederlandse Rijk en door provincies. Het beleid is vooral gericht op verduurzaming en innovatie van de agrarische sector. Doordat de directe betalingen aan boeren (eerste pijler) de komende periode voor veel boeren in Nederland zal dalen, heeft staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken toegezegd ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk geld bestemd zal worden voor de agrarische sector. In het verleden werd het plattelandsgeld ook bijvoorbeeld uitgegeven aan bijvoorbeeld fietspaden op het platteland.

“In ons nieuwe programma staat de agrarische ondernemer centraal. We investeren onder meer in een verzekering voor ondernemers om tegenvallers door extreem weer te op te vangen. Ook steken we geld in een nieuwe regeling die de risico’s voor ondernemers beperkt wanneer zij met innovaties en verduurzaming aan de slag gaan”, aldus Dijksma.

De provincies gaan met programma vooral aandacht geven aan agrarisch natuurbeheer, jonge boeren en verdere innovatie van de agrarische sector. In samenwerking met de waterschappen gaat ook ingezet worden op verdere verbetering van de waterkwaliteit.

Naast het Nederlandse plattelandsprogramma keurde de Europese Commissie ook de voorstellen van zeventien andere lidstaten goed. De achttien programma’s hebben in totaal beschikking over €14,3 miljard EU-geld.

Vermaas
Mariska Vermaas parlementair verslaggever


Beheer