€ 430.000 voor bodem- en waterkwaliteit Noord-Holland

08-10-2020 | Laatste update op 13-09 | |
Foto: Coen ter Berg
Foto: Coen ter Berg

In Noord-Holland is € 430.000 subsidie beschikbaar voor maatregelen die de kwaliteit van de bodem en het water verbeteren.

Bas Slagter (met zonnebril): "Ik ben al jaren bezig met de bodem en vind dat zeer interessant. Ik had de cursus niet nodig om kennis van de bodem op te doen, maar wel om een bodem echt goed te kunnen beoordelen en er praktische adviezen aan te koppelen." - Foto: Coen ter Berg

Bas Slagter (met zonnebril): “Ik ben al jaren bezig met de bodem en vind dat zeer interessant. Ik had de cursus niet nodig om kennis van de bodem op te doen, maar wel om een bodem echt goed te kunnen beoordelen en er praktische adviezen aan te koppelen.” – Foto: Coen ter Berg

Het bestuur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is akkoord gegaan met het openstellen van de subsidiemogelijkheid van het Landbouwportaal. Hierdoor is er € 430.000 subsidiebudget beschikbaar voor bovenwettelijke maatregelen binnen het Landbouwportaal Noord-Holland. De subsidie is bedoeld voor boeren in Hollands Noorderkwartier die op hun bedrijf aanpassingen willen doen om de kwaliteit van de bodem en het water te verbeteren. Deze subsidie aanvragen kan vanaf 29 oktober 2020.

Bijna 1.300 deelnemers

Sinds de opening van het Landbouwportaal Noord-Holland in mei 2018 hebben bijna 1.300 agrariërs zich aangemeld en diverse maatregelen getroffen om de bodem- en waterkwaliteit in hun omgeving te verbeteren. De thema’s die centraal staan zijn erfafspoeling van mineralen en nutriënten, duurzaam bodemgebruik, gewasbeschermingsmiddelen, perceel- en oeverinrichting & beheer en zoetwatermaatregelen.

Aangepaste voorwaarden

Via www.landbouwportaalnoordholland.nl hebben boeren toegang tot informatie over erf- en bodem gerelateerde thema’s in relatie tot het watersysteem. Ook is het mogelijk om via het portaal gratis bedrijfsbezoeken door een coach en subsidiemaatregelen aan te vragen. Na een evaluatie is de subsidieverordening Bodem & Water herzien en zijn de subsidiemaatregelen waar nodig aangepast. Deze wijzigingen gaan in per 29 oktober 2020 en gelden voor alle aanvragen die dan worden ingediend.

Unieke samenwerking

Het Landbouwportaal Noord-Holland is ontstaan uit ‘Samenwerken aan Bodem & Water’; een samenwerking tussen LTO Noord, de vier agrarische collectieven, KAVB, provincie Noord-Holland en de drie waterschappen in Noord-Holland (Hoogheemraadschap van Rijnland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht). Het doel van de samenwerking is het agrarische bedrijf en het watersysteem in Noord-Holland gezonder en veerkrachtiger te maken wat betreft waterkwaliteit, beschikbaarheid voldoende zoetwater en bodemkwaliteit.

Verstegen
Stan Verstegen Redacteur


Beheer