Doorgaan naar artikel

€ 34 miljoen voor brede weersverzekering 2019-‘20

Foto: Jan Willem Schouten

Foto: Jan Willem Schouten

Voor de brede weersverzekering in 2019 en 2020 is nog bijna € 34 miljoen subsidie beschikbaar.

De verdeling over het jaar 2019 en 2020 is nog niet bekend. Daarover, evenals over de voorwaarden, komt later dit jaar meer duidelijkheid, meldt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De subsidie op de verzekeringspremie voor de brede weersverzekering bedraagt nu maximaal 65% van de bruto-verzekeringspremie.

Het bedrag van € 34 miljoen is inclusief € 18 miljoen die in 2017 is overgeheveld uit het budget voor de betalingsrechten. Toenmalig staatssecretaris Martijn van Dam heeft destijds in totaal € 20 miljoen overgeheveld, waarvan € 2 miljoen dit jaar al beschikbaar was voor de weersverzekering.

RVO.nl verwacht dit jaar € 11,5 miljoen subsidie

Dit jaar was € 13 miljoen beschikbaar voor de brede weersverzekering. RVO.nl gaat er vanuit dat dit jaar € 11,5 miljoen subsidie wordt verleend op basis van de aanmeldingen tijdens de Gecombineerde opgave. Het bedrag dat overblijft schuift door naar de komende jaren, bovenop de al genoemde € 34 miljoen.

Kamer bespreekt brede weersverzekering nog dit jaar

In de Tweede Kamer komt de brede weersverzekering dit jaar nog aan de orde. Er ligt nog een aangenomen motie van SGP en CDA, waarin wordt verzocht om afschaffing van de assurantiebelasting op de premie voor de weersverzekering. Omdat die belasting van 21% wordt geheven over de brutopremie komt deze feitelijk uit op 60% van de premie na aftrek van subsidie.

Het budget voor de weersverzekering wordt vastgesteld voor een periode van 7 jaar in het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). In de huidige periode, die loopt van 2014 tot en met 2020, is in totaal ruim € 74 miljoen beschikbaar.

Lees ook: Brede weersverzekering hapert bij droogte

Delen

Image
Wim Esselink

Voormalig redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin