Doorgaan naar artikel

€ 24 miljoen SDE+-steun aardwarmte in vooral kassen

Foto: Jeroen Verheul

Foto: Jeroen Verheul

In 2017 is in totaal voor € 24 miljoen aan SDE+-gelden overgemaakt naar aardwarmteprojecten.

In de praktijk betekent het ondersteuning voor het duurzaam verwarmen van kassen, omdat aardwarmte nog vrijwel alleen in de glastuinbouw is ontwikkeld. Dat blijkt uit het meerjarig overzicht van de duurzame energieregeling. De regeling moet de onrendabele top van duurzame energie wegnemen en daarmee verduurzaming stimuleren.

In 2016 bedroeg de SDE+-kasuitgave voor aardwarmte € 17 miljoen en in 2015 € 10 miljoen. Deels is de uitgave ook afhankelijk van de energieprijzen (TTF-notering). Als deze laag zijn, is het lastiger rendabel te draaien met aardwarmte.

Relatief goedkope energie

De uitgaven van € 24 miljoen is relatief laag in vergelijking met de geleverde energie. Waar aardwarmte goed is voor 6,1% van de duurzame energie via deze regeling, kost het de overheid 2,4% van de totale uitgekeerde steungelden via deze regeling. Volgens LTO Noord Glaskracht is dat opnieuw een bewijs van de relatief aantrekkelijke energievorm.

4 projecten vallen af

Het ministerie van Economische Zaken maakte ook de resultaten van de jongste openstellingsronde voor de SDE+ regeling in 2017 bekend. Daaruit blijkt dat van de 9 aanvragen voor aardwarmte er 4 zijn ingetrokken of afgewezen, 5 zijn er gehonoreerd. Het is voor LTO Noord Glaskracht en aardwarmtekoepel Dago niet duidelijk wie de afvallers zijn. Het kan zijn dat deze projecten voor een nieuwe aanvraag kiezen, maar er kan ook iets anders aan de hand zijn. Dago wijst erop dat de aanloop voor aardwarmteprojecten te gefragmenteerd is en de behandeling door de overheidsdiensten te weinig transparant. “Pas als je de aanvraag doorlopen hebt, weet je waaraan je moet voldoen. Daarover zijn we als sector in overleg met de overheid.”

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin