Doorgaan naar artikel

€ 2 miljoen voor proeftuin precisielandbouw

Staatssecretaris Martijn van Dam heeft € 2 miljoen beschikbaar gesteld voor de opzet van een Nationale Proeftuin Precisielandbouw. Op deze proeftuin worden de nieuwste uitvindingen, prototypes en technologieën voor precisielandbouw in de praktijk getest en verder ontwikkeld.

Naar verwachting investeert het bedrijfsleven om de komende vier jaar bovenop de ruim € 2 miljoen van het ministerie nog € 8 miljoen.

Gedacht wordt aan praktijkonderzoek naar de mogelijkheden van onder andere drones, landbouwrobots, sensoren en satellieten. In de Nationale Proeftuin Precisielandbouw kunnen dergelijke technieken in een realistische proefopstelling op het land worden getest en verder ontwikkeld, waarna ze kunnen worden gedemonstreerd aan boeren en tuinders die ermee aan de slag willen op hun bedrijf.

Proeftuin van start met ontwerpstudie

De Nationale Proeftuin Precisielandbouw start met een ontwerpstudie. Die brengt in kaart welke experimenteerruimtes zoals kassen, land of stallen er al zijn en verbindt bestaande initiatieven aan de proeftuin. Op basis daarvan wordt vastgesteld voor welke gewassen en toepassingen er aanvullende experimenteerruimte moet komen.

Naar verwachting levert de ontwerpstudie nog voor de zomer de eerste resultaten op, zodat de proeftuin op korte termijn verder kan worden ontwikkeld.

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin