Doorgaan naar artikel

€ 125.000 naar landschap als gestopte teler huis bouwt

landschap gestopte teler premium

Sloop kassen telt als landschapsverbetering en kan voorwaarde zijn om huis te bouwen op perceel. Foto: Misset

De nieuwe gemeente Land van Cuijk legt precies vast wat een gestopte teler in landschap moet investeren om een huis te mogen bouwen op zijn perceel.

Een teler op een gestopt glastuinbouwbedrijf moet per huis dat hij wil bouwen op het perceel in het buitengebied € 125.000 investeren in kwaliteitsverbetering van het landschap. Daar mag de teler voor het slopen van kassen al € 5 per vierkante meter voor rekenen. Als de teler daarnaast niet investeert in landschapselementen of watergangen moet hij per huis een investering van maximaal € 125.000 doen in een fonds voor landschapsverbetering. Zo wil de Brabantse fusiegemeente het buitengebied beschermen en verbeteren, maar ook telers en andere bedrijven flexibiliteit geven.

Een voldoende fysieke tegenprestatie

Dat blijkt uit de Beleidsregel Maatwerk omgevingskwaliteit. Dat geeft antwoord op de vraag wanneer er sprake is van een voldoende fysieke tegenprestatie gericht op het versterken van omgevingskwaliteit bij het realiseren van een woning in het buitengebied. Als grond van de gesloopte kas wordt omgezet in natuur mag de teler ook de afwaardering van de grondwaarde meerekenen in het bedrag. Voor glastuinbouwgrond rekent de gemeente met een glastuinbouwwaarde van € 25 per vierkante meter of € 15 in het buitengebied.

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin