Doorgaan naar artikel

€ 118 miljoen voor telers uit GMO- en nieuwe regeling

De overgang van de oude GMO-regeling naar een nieuw EU-subsidiestelsel lijkt gelukt met extra middelen voor verduurzaming van teelt en afzet.

RVO heeft € 95 miljoen EU-subsidie toegekend aan 8 producentenorganisaties. Er was € 102 miljoen aangevraagd. Het gaat om de Sectorale Interventie Groenten en Fruit (SIG&F) regeling. Dat is de opvolger van de GMO-regeling groenten en fruit. Uitvoerder van beide regelingen is RVO.

Die oude GMO-regeling is namelijk nog niet verdwenen, maar loopt af. 3 andere producentenorganisaties ontvangen nog uit die regeling € 22,9 miljoen in 2023. In totaal ontvangen 11 producentenorganisaties in 2023 daardoor mogelijk bijna € 118 miljoen. De voorwaarde is dat programma’s ook echt worden uitgevoerd en volgens de eisen van de regeling.

Geen domper

Dat het toegekende bedrag van de nieuwe regeling SIG&F lager is dan het aangevraagde bedrag, is niet ongebruikelijk, stelt Wim Rodenburg. Hij is namens koepel Dutch Produce Association (DPA), de spil tussen overheid en afzetorganisaties. “Vergeet niet dat het een eerste opening van een regeling was waar sector en RVO nog ervaring mee moeten krijgen. Ik zou niet willen spreken van een domper.” Hij heeft geen signalen dat één producentenorganisatie speciaal is getroffen door afwijzing van subsidie.

Modernisering hoofdvestiging

De nieuwe regeling Sectorale Interventie Groente en Fruit is aantrekkelijker voor duurzaamheidsinvesteringen. Producentenorganisaties krijgen relatief hogere bijdragen als zij meer van deze investeringen opvoeren in de aanvraag. Zo is te verwachten dat het innovatieve en duurzamer nieuwbouwproject bij FruitMasters ook onder deze regeling valt. Het verduurzaamt de koeling door de warmte mogelijk aan huishoudens te leveren. FruitMasters heeft zich vorig jaar voor de regeling gemeld bij RVO en valt daarmee automatisch onder de nieuwe regeling.

Omschakeling ledteelt

RVO noemt in haar persbericht een aantal investeringen die subsidie ontvangen in die nieuwe regeling. Dat zijn vooral verduurzamingsinvesteringen. Het gaat om vervanging van bestaande belichting door led-belichting, energiezuinige koeling, tweede energieschermen, zonnepanelen, batterijen en warmtepompen. “Ze telen nieuwe producten en meer klimaatbestendige rassen. Deze producten komen vervolgens in duurzame verpakkingen, onder meer van biologisch afbreekbare materialen, bij de consumenten terecht”, stelt RVO.

Het kan ook gaan om investeringen en innovaties voor alternatieve gewasbescherming, zoals gebruik van niet-chemische methoden, bijvoorbeeld UV-techniek.

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin