€ 10 miljoen extra voor Kas als Energiebron

10-10-2018 | Laatste update op 13-09 | |
Foto: ANP
Foto: ANP

Het initiatief Kas als Energiebron heeft van het ministerie van landbouw € 10 miljoen extra gekregen voor 2019.

Het geld is bedoeld voor het versnellen van de kennisontwikkeling om glastuinbouw nagenoeg gasloos te laten verlopen. Hiervoor worden concepten ontwikkeld op het gebied van teelt, techniek en kassen.

Kas als Energiebron is een samenwerking van het ministerie en LTO Glaskracht om onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor zoveel mogelijk gasloze teelten onder glas.

Vanuit de klimaatenvelop voor 2019 is deze € 10 miljoen beschikbaar gesteld voor het afvangen, opslaan en gebruiken van CO2. Vooral CCU (Carbon Capture and Usage) is van belang voor de glastuinbouw; deze externe CO2-levering aan de sector biedt kansen, aldus Kas als Energiebron.

Geld maakt extra projecten mogelijk

Met iets minder dan de helft van het beschikbaar gestelde bedrag denkt Kas als Energiebron 3 tot 5 extra projecten mogelijk te kunnen maken. Het gaat om testen, onderzoek en praktijkervaring opdoen met perspectiefvolle, integrale teelt-, techniek- en kasconcepten voor nagenoeg klimaatneutrale teelt. Daarnaast wordt ingezet op kennisuitwisseling en gedragsbeïnvloeding.

EHG-regeling binnenkort opengesteld

Binnenkort wordt ook de EHG-regeling opengesteld. Deze subsidie Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie glastuinbouw (EHG) kan € 5,5 miljoen extra opleveren voor de pilots. Hiermee kunnen de deelnemende bedrijven een tweede energiescherm plaatsen.

Daarnaast wordt binnen Kas als Energiebron onderzoek gedaan naar het potentieel van geothermie. Hiervoor zijn pilots opgestart, waar € 15 miljoen mee gemoeid is.

Alle bovenstaande maatregelen zouden moeten bijdragen aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen door de glastuinbouw.

van Rooijen
Lydia van Rooijen redacteur ondernemen
Meer over


Beheer