Doorgaan naar artikel

Duitsland waarschuwt voor tomatenvirus

Foto: Oklahoma State University

Foto: Oklahoma State University

Een uitbraak van een besmettelijk tomatenvirus in Noordrijn-Westfalen kan zich verspreiden. In Nederland werkt het bedrijfsleven aan maatregelen.

Het Duitse plantgezondheidsinstituut Julius Kühn waarschuwt voor verspreidingsrisico’s na de uitbraak van het Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) in de aan Nederland grenzende deelstaat. In november zijn zeker 7 tomatenbedrijven (25 hectare) geruimd en ontsmet na de vaststelling van het relatief nieuwe virus, dat recent opdook in Mexico, Jordanië en Israël. Met name in Israël heeft het virus zich in 2014 snel door het land verspreid en grote schade aangericht.

NVWA kiest voor andere aanpak

In Nederland heeft de NVWA met het bedrijfsleven afgesproken een andere aanpak te kiezen dan de Duitse. Het virus wordt niet ingeschaald als quarantaine-organisme, waardoor de NVWA zelf geen maatregelen neemt. De koepel voor uitgangsmateriaal Plantum en LTO Glaskracht hebben zelf hygiënemaatregelen om een uitbraak te voorkomen, die in lijn liggen met de maatregelen voor het Pepinomozaïek-virus en ToCV-virus. Bij een uitbraak van ToBRFV zal de NVWA dus geen maatregelen nemen, zoals de Duitse overheid. Als het bedrijfsleven vraagt om NVWA-steun om een uitbraak aan te pakken, kan NVWA daarbij helpen.

Verschijnselen

Een besmetting uit zich met mozaiekachtige vlekken op de bladeren en verkleuringen en afwijkingen van de tomatenvruchten, waardoor de afzet in gevaar komt.

Italië doet ook vondsten

Uit gegevens van de Europese plantgezondheidsorganisatie EPPO blijkt dat ook op het vasteland in Italië en op Sicilië eind 2018 vondsten zijn gedaan van de besmetting. De bestaande resistentie tegen andere tobamovirusen zijn niet opgewassen tegen ToBRFV.

Nog geen quarantainestatus

Het Duitse instituut Julius Kühn maakt melding van mogelijke besmetting via uitgangsmateriaal en via normale teelhandelingen. Het virus kan maanden in kleding van personeel overleven. In de rapportage van dat instituut wordt geen melding gedaan van de herkomst van het uitgangsmateriaal. ToBRFV heeft nog geen quarantainestatus en is nog een relatief onbekend gevaar. Rond de getroffen bedrijven gelden strikte hygiënemaatregelen om verdere versleping te voorkomen. Het Julius Kühn instituut was niet bereikbaar voor verder commentaar.

Beheer
WP Admin