Doorgaan naar artikel

Duitsland: Aanpak ToBRFV succes, bron onbekend

Foto: G&F premium

Foto: G&F

Door de Duitse uitbraak van ToBRFV in 2018 is de plantgezondheidsorganisatie Julius Kühn instituut (JKI) één van de meest ervaren ToBRFV-bestrijders. JKI-viroloog Heiko Ziebell kijkt terug op de Duitse aanpak en zijn internationale rol in bestrijding van het virus.

Hoe is de Duitse ToBRFV-aanpak (voor hygiëne of eliminatie) na EU-maatregelen op dit moment anders dan in andere landen?

“We raden nog steeds de hygiënemaatregelen aan zoals regelmatige inspectie van planten, vernietiging van aangetast plantmateriaal en substraten, desinfectie van gereedschap en transportproducten met erkende producten. Daarbij helpt het werk van onderzoekers in Nederland en het Verenigd Koninkrijk over de persistentie van ToBRFV op oppervlakken en bestrijding met verschillende desinfectiemiddelen.”

Internationale wetenschappers vrezen dat ToBRFV niet af te stoppen is en verder zal verspreiden. Bent u het daar mee eens?

“De Duitse aanpak van openheid en ruiming in combinatie met stringente hygiënemetingen waren zeer succesvol. Indien toegepast op een internationale schaal, zou verspreiding van ToBRFV kunnen worden beperkt.”

Is één van de zeven tomatenkwekers die in 2018 zijn besmet, opnieuw besmet geraakt? Daar zijn geruchten over?

“Er is dit jaar geen verdere uitbraak in Duitsland gemeld. Alle getroffen tomatentelers uit 2018 hebben hun kassen geruimd, alle groeimedia vervangen en hun kassen, gereedschappen en fust gedesinfecteerd. Alle inkomende jonge planten werden gevolgd door de toezichthouder maar er werden geen geïnfecteerde planten gedetecteerd. Het seizoen 2019 was dus schoon van ToBRFV.”

Heeft u vooruitgang geboekt met het herleiden van de herkomst van het virus?

“Door de relatief late bevestiging van dit nieuwe virus in het teeltjaar 2018, was het onmogelijk om de bron van infectie te achterhalen.”

Symptomen van ToBRFV op blad. - Foto: G&F

Symptomen van ToBRFV op blad. – Foto: G&F

Denkt Duitsland nog steeds dat er één bron was en dat die zich via fust verspreidde?

“Het was niet mogelijk om de uitbraak toe te schrijven aan welke bron dan ook. De verspreiding tussen verschillende teeltfaciliteiten vond hoogstwaarschijnlijk plaats tijdens transport van plantmateriaal of menselijk contact, maar kon wederom niet worden achterhaald.”

Weet u of er financiële claims zijn van de zeven Duitse telers aan leveranciers van trays of zaad of planten?

“We hebben geen informatie over of de eerste uitbraak plaatsvond via besmette zaden, trays of jonge planten en daarom hebben we geen informatie over of telers een financiële compensatie zoeken.”

Heeft u samengewerkt met Britse, Italiaanse, Turkse en Nederlandse organisaties om de herkomst te herleiden?

“We werken nauw samen met collega’s van FERA in Groot-Brittannië; Viroloog Adrian Fox en ikzelf bereiden momenteel een workshopsessie over ToBRFV voor op een G20-bijeenkomst over grensoverschrijdende plantenplagen later deze maand in Japan.”

U reageerde teleurgesteld dat ToBRFV niet op de prioriteitenlijst van schadelijk organisme stond van de Europese Commissie. Geen enkel virus overigens.

“Als plantenviroloog vind ik het persoonlijk jammer dat plantenvirussen niet als een ernstige bedreiging voor de gezondheid van planten worden gezien en dat geen enkel plantenvirus op de EU-prioriteitenlijst van opkomende schadelijke organismen staat. Zoals we binnen slechts een jaar hebben gezien, hebben plantenvirussen zoals ToBRFV het potentieel om gewassen over de hele wereld te beschadigen en enorme economische schade te veroorzaken; andere plagen en pathogenen werden echter met hogere prioriteit gezien.”

Ik begrijp dat het plantgezondheidsplatform EPPO werkt aan een risicoanalyse voor ToBRFV en u bent één van de auteurs. Wat zou de consequentie zijn van zo’n risicoanalyse?

“Zo’n risicoanalyse (Pestrisk analyses of PRA, red..) combineert de kennis van nationale risicoanalyses en de expertise van onderzoekers in het veld. De internationale PRA zal ook een basis zijn voor het opstellen van EPPO Diagnostic Standards. Op nationaal niveau is het JKI-instituut voor nationale en internationale plantengezondheid verantwoordelijk voor het opstellen van de nationale risicoanalyse. Die kennis wordt gebruikt om het potentiële gevaar van nieuwe ziekteverwekkers en plagen te beoordelen.”

Bekijk meer

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin