Doorgaan naar artikel

Duitse tuinders: Warmte afvalhout buiten CO2-taks

De Duitse glastuinbouwsector verzet zich tegen een CO2-heffing op warmte uit afvalhout.

De tuindersbond Zentrallverband Gartenbau (ZVG) richt zich tot het Duitse kabinet om geen CO2-heffing in te stellen op verbranden van oude pallets, balken uit sloopactiviteiten en afval van zagerijen.

De ZVG vindt het belangrijk dat er vrijstellingen blijven voor houtenergie in de regels voor CO2-beprijzing. Dit zou een belangrijke duurzame recyclingroute en het gebruik van hernieuwbare energie aanzienlijk bemoeilijken door een enorme stijging van de kosten, stelt ZVG. De Duitse Fuel Emissions Trading Act, waar hout nu mogelijk wel in belast zal worden, vormt ook de basis voor de Duitse handel in CO2-certificaten. De CO2-heffing geldt tot nog toe voor fossiele brandstoffen, maar straks ook voor houtstook.

Duitse telers hebben meer houtinstallaties voor verwarming van hun kassen. Discussies over effecten van houtstook spelen minder in Duitsland dan in Nederland en de houtbeschikbaarheid is groter.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin