Doorgaan naar artikel

Duitse tuinbouw fel tegen EU-plan middelengebruik

Duitse tuinbouw middelengebruik

Foto: Peter Roek

De Duitse tuinbouw reageert fel op aanscherpingsmaatregelen die de Milieucommissie van het Europees Parlement nam om middelengebruik in 2030 fors terug te dringen.

Het Zentrallverband Gartenbau (ZVG) verwerpt met klem de voorstellen van deze commissie van het Europees Parlement om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in kwetsbare gebieden te verbieden. Zulke maatregelen zullen een enorme bedreiging vormen voor de tuinbouwproductie. “Het verbod op synthetische chemische bestrijdingsmiddelen in kwetsbare gebieden maakt een einde aan de teelt van speciale gewassen”, aldus de plaatsvervangend secretaris-generaal van de ZVG, dr. Hans Joachim Brinkjans.

Professionele tuinbouwproductie van groenten, fruit, houtige gewassen en planten zal niet of nauwelijks meer mogelijk zijn. “Het is nu aan het Europees Parlement om deze onaanvaardbare eisen te verwerpen. We verwachten ook dat de Duitse regering fel zal pleiten voor redelijke en realistische richtlijnen uit Brussel”, stelt Brinkjans.

Verdergaand dan commissievoorstel

Vorige week heeft de milieucommissie van het EU-parlement gestemd over haar standpunt over de geplande EU-verordening inzake het duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (SUR). Die commissie gaat verder dan het voorstel van de Europese Commissie, dat voorziet in een reductie van 50% voor alle chemische gewasbeschermingsmiddelen. De commissie riep namelijk op tot een vermindering van 65% van het gebruik van bijzonder gevaarlijke gewasbeschermingsmiddelen tegen 2030.

Europarlementariërs willen ook het gebruik van chemische pesticiden (met uitzondering van pesticiden die zijn toegestaan voor biologische landbouw en biologische gewasbescherming) verbieden in kwetsbare gebieden en binnen een bufferzone van vijf meter, zoals alle stedelijke groene ruimten, inclusief parken, speeltuinen, recreatiegebieden en openbare paden, evenals Natura 2000-gebieden.

Besluitvorming vroeg

De besluitvorming is nog in een vroeg stadium. Later deze maand zal het voltallige Europees Parlement stemmen over de voorstellen van de Europese Commissie voor het duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Verder moeten de lidstaten er nog een standpunt over innemen. Daarna beginnen onderhandelingen tussen de lidstaten en het Europees Parlement en de Europese Commissie.

Delen

Jeroen Verheul
Jeroen Verheul

redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin