Duitse kas moet 90 procent zuiniger

30-12-2013 | Laatste update op 11-05 | |
Duitse kas moet 90 procent zuiniger

Duitsland wil het energieverbruik en de CO2-emmisie in de glastuinbouw reduceren met 90 procent. Daarvoor zijn vier proefkassen in gebruik in het ZINEG-project met de Hogeschule Osnabrück en de Landwirschaftskammer Niedersachen.

De onderzoekers hebben twee kassen voor tomatenteelt ingericht. Daarbij wordt zowel gangbaar geteeld op goten met een gesloten systeem als ook een goedkope kasconstructie (plastic en polycarbonaat) met biologische tomatenteelt. Dat blijkt uit een overzichtsartikel van het Belgische Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt (PCG) over onderzoekstrajecten in Duitsland, Denemarken en Noorwegen.

De Duitse biologische tomatenkassen bestaan er uit drie verschillende afdelingen met een dubbele plasticfolie als overkapping en polycarbonaatplaten als zijgevels. De eerste afdeling heeft één energiescherm en ventilatoren waarmee een besparing van 60 procent ten opzichte van een standaardserre mogelijk is. Door schermen loopt dat op tot 80 procent. De opzet is de energie- of warmtevraag zo laag mogelijk te houden door onder meer maximaal te schermen. De extra warmte wordt opgewekt door een houtpelletketel. Het gebruik van isolerend glas wordt vooral getest voor de potplantenteelt.

Noorwegen

In Noorwegen gebeurt vooral onderzoek naar het aanpassen van de teeltomstandigheden aan het Noorse klimaat. Door de overvloedige regenval kan er in Noorwegen veel elektriciteit opgewekt worden via waterkracht, wat resulteert in een relatief lage elektriciteitsprijs. Hierdoor kan er op een intensieve manier worden geteeld door gebruik van assimilatiebelichting.

Denemarken

Denemarken experimenteert met het dynamisch sturen van assimilatiebelichting voor groenten en sierplanten onder glas. Een dynamische sturing gaat verder dan het kasklimaat alleen. Ook externe parameters zoals het elektriciteitsnet, de energieprijs, weersvoorspellingen en opbrengstsimulaties worden opgenomen. Deze verschillende parameters worden door een computer gemonitord en aan de hand van de ingestelde randvoorwaarden wordt dan de optimale sturing berekend.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur
Meer over


Beheer